12. 06. 2020 Deloitte Slovakia

Impact Day 2020 v Deloitte

Deň dobrovoľníctva zamestnancov Deloitte na Slovensku s názvom Impact Day má dlhú tradíciu a každoročne sa koná v júni. Tento ročník bol však iný, a to kvôli obmedzeným možnostiam združovania sa počas pandémie.

Namiesto realizácie niekoľkých väčších projektov ako po minulé roky podporili individuálne úsilie každého zo 150-tich zúčastnených kolegov a ich posíl z kruhu rodiny a známych.

Z rôznorodých činností na podporu skvalitnenia života komunít dominoval zber odpadkov v ich vlastnom okolí a tiež v blízkych rekreačných lokalitách, starostlivosť o opustené zvieratá a darovanie krvi.