01. 04. 2020 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Alma Career Ekonomická univerzita v Bratislave

K firmám združeným v BLF sa pridali Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a Profesia

V marci do združenia Business Leaders Forum okrem dvoch firiem po prvý raz vstúpil aj pridružený, nefiremný člen – Ekonomická univerzita v Bratislave.

Business Leaders Forum vždy bude združením firiem, cítime však potrebu užšej spolupráce aj s ďalšími dôležitými partnermi. Aj vďaka zaangažovaniu rôznorodých aktérov vieme lepšie napomôcť šíreniu myšlienok zodpovedného podnikania a ich uplatňovaniu v praxi,“ uvádza Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Počet pridružených členov Business Leaders Forum bude limitovaný. Títo členovia sa môžu zúčastňovať všetkých odborných a networkingových podujatí, nemajú však  hlasovacie právo v otázkach fungovania združenia.

Predstavujeme nových členov BLF

Coca-Cola HBC pôsobí v 28 krajinách Európy, Ázie a Afriky. Vyrába, distribuuje a predáva komplexné portfólio nealkoholických nápojov spoločnosti Coca-Cola. Pri svojom podnikaní kladie spoločnosť dôraz na dodržiavanie najprísnejších bezpečnostných, environmentálnych,  etických a spoločenských štandardov, a to v každej krajine, kde pôsobí.

Hlavnými CSR témami sú pre spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko starostlivosť o vodu a vodné zdroje,  nakladanie s obalmi a odpadmi, ako aj podpora mladých ľudí a komunít.

Spoločnosti sa za uplynulých 10 rokov podarilo znížiť celkovú spotrebu vody o viac ako tretinu, prijala tiež celosvetovú víziu „Svet bez odpadu“ (World Without Waste), ktorej cieľom je do roku 2030 prispieť k vyzbieraniu ekvivalentu 100 % objemu obalov uvedených na trh.

Profesia je na Slovensku viac ako 22 rokov. Na začiatku bol pracovný portál s ponukami zamestnávateľov, dnes ide o komplexnú pomoc slovenskému a českému trhu práce.

Hlavnými oblasťami CSR sú pre Profesiu školstvo, zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a transparentnosť v podnikaní na Slovensku.

Spoločnosť ponúka expertnú pomoc v starostlivosti o ľudské zdroje aj riaditeľom základných a stredných škôl cez doplnkové vzdelávanie Akadémia pre riaditeľov. Cieľom Profesie je pomôcť školám vytvárať atraktívne a profesionálne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Firma vytvorila aj program Výpomoc so srdcom, ktorý zvyšuje šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Aktuálne si približne 25  % takýchto uchádzačov nájde prácu prostredníctvom portálu Profesia.sk.

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečuje vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikov.

Univerzita je signatárom Charty diverzity, aktívne za zapája do každoročného dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto,  organizuje tiež darovanie krvi či predvianočnú zbierku oblečenia. Spolu s Business Leaders Forum už niekoľko rokov organizuje kurz o zodpovednom podnikaní.

Univerzita je tiež členom mnohých slovenských i medzinárodných združení a iniciatív, ktoré sa zaoberajú etickými, sociálnymi alebo environmentálnymi témami.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.