09. 02. 2021 Všeobecná úverová banka

Kompas pomoci – aj vďaka VÚB banke je pomoc pre postihnutých koronou ešte dostupnejšia

Uvedomujeme si, že informácie o dotáciách a štátnej pomoci sú veľmi komplexné, občania a firmy majú problém sa v nich vyznať. Zároveň vieme, že na takýto typ pomoci už dlho čakali a potrebujú dostať štátnu pomoc čím skôr, aby zachránili svoje podnikanie alebo sa dostali zo zlej ekonomickej situácie. Preto sme sa rozhodli pridať sa k iniciatíve Kompasu pomoci a finančne prispieť práve na fungovanie call centra, ktoré pomôže zodpovedať mnohé otázky a urýchliť proces pomoci,“ uviedla Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky.

 Webový sprievodca korona dotáciami má na jednom mieste aj telefonické centrum

Kompas pomoci je jednoduchým sprievodcom, ktorý prevedie podnikateľa na jednom mieste celým procesom. Jednoduchým výberom žiadateľa a následných otázok za krátky čas návštevník zistí, či má na pomoc nárok a rýchlo vás presmeruje na stránky pomoci, ktoré sa vás týkajú.

Kompas pomoci spúšťa aj call centrum pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v kríze, ale nevedia, ako sa k nej dostať. K už fungujúcej webovej stránke s prehľadnými návodmi, ktorú navštívilo od jej spustenia viac ako 15 800 ľudí a vyše 10 600 z nich využilo aj samotného pomocníka, tak pribudla aj telefonická pomoc. Podpora je dostupnejšia pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu alebo si nevedia rady.

Projekt vznikol zo zistenia, že mnohí nečerpajú v týchto zložitých časoch dostupnú pomoc, lebo sa v nej nedokážu zorientovať. Kompas pomoci bol vôbec prvou webovou stránkou, ktorá zhromažďovala všetky potrebné informácie o dotáciách v pandémii na jednom mieste a zrozumiteľne.

Aby projekt urobil pomoc tým, ktorí ju súrne potrebujú, ešte dostupnejšou, spúšťa aj call centrum. To je dostupné počas pracovných dní v čase od 8. do 18. hodiny. V úvodnej fáze poskytuje informácie telefonicky na čísle 02/22115666. V priebehu niekoľkých týždňov plánuje projektový tím spustiť aj webchat a komunikáciu cez sociálnu sieť Facebook, aby pomáhal cez čo najviac komunikačných platforiem.

Projekt spočiatku vytvorili dobrovoľníci z nadšenia a potreby pomôcť postihnutým pandémiou. Prevádzka call centra si už vyžaduje ľudské a finančné náklady. Spustenie centra sa preto podarilo vďaka finančnej podpore VÚB banky. Prevádzkuje ho spoločnosť CreditCall, ktorý tým projekt prakticky podporí. Aktuálne ho obsluhujú aj dobrovoľníci z firmy Curaden.