20. 01. 2023 Philip Morris Slovakia

Kriminalisti finančnej správy dostali nové vozidlá

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) bude pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami efektívne využívať tri nové výkonné vozidlá, ktoré dostal darom od spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.. Ich cena bola 100 tisíc eur. Spolupráca s týmto partnerom sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy kriminalisti finančnej správy dostali do užívania od tabakovej firmy päť nových motorových vozidiel.

Vďaka partnerstvu s tabakovou spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o. môžu príslušníci KÚFS využívať pri výkone služby tri nové vozidlá v hodnote 100 tisíc eur. Pre nelegálnu výrobu, pašovanie cigariet a tabakových výrobkov prichádza štát ročne o milióny eur. Finančná správa preto neustále zvyšuje svoje úsilie pri kontrole vonkajšej hranice Európskej únie (EÚ), ako i daňový dozor nad výrobou a pohybom tabakových výrobkov na celom území Slovenska, aby bol objem nelegálneho trhu čo najmenší.

„Finančná správa výraznou mierou prispieva k ochrane ekonomických záujmov nielen Slovenska, ale aj EÚ. Pri kvalitnom plnení úloh zohráva nemenej dôležitú úlohu aj spoľahlivá technika. Sme preto veľmi vďační za to, že príslušníci KÚFS budú mať k dispozícii nové vozidlá. Aj vďaka tomuto daru budú môcť efektívnejšie odhaľovať nelegálny obchod na Slovensku a brániť tak ďalším miliónovým únikom v štátnom rozpočte a v rozpočte únie,“ konštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Spolupráca s tabakovou spoločnosťou sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy naši kriminalisti dostali do užívania päť nových motorových vozidiel.

Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami predstavuje tiež veľkú bezpečnostnú hrozbu.  Zisky z týchto aktivít  sú zdrojom príjmu pre rôzne organizované kriminálne skupiny. Kúpou takýchto výrobkov spotrebitelia podporujú rôzne nelegálne činnosti vrátane terorizmu. „Nelegálny biznis s tabakom sa stáva veľkým celoeurópskym problémom. Vážime si úsilie a viditeľný progres štátnych orgánov pri potláčaní týchto kriminálnych aktivít. Veríme tiež, že spolupráca a partnerstvo všetkých zainteresovaných môže toto úsilie len podporiť. Radi budeme nápomocní aj naďalej,“ uviedol generálny manažér spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Petr Šedivec.

KÚFS sa podarilo v roku 2021 zaistiť vyše 200 ton nelegálneho tabaku, viac ako 72 miliónov kusov cigariet a 11 výrobných liniek. Okrem toho kriminalisti zadržali aj komponenty na výrobu ďalších približne 100 miliónov kusov cigariet. Participovali aj na viacerých medzinárodných akciách, ktoré priniesli pozitívne výsledky pre štát a posilnili spoluprácu so susednými krajinami. Úspešný bol aj začiatok tohto roka, kedy sa viac ako  60 príslušníkov KÚFS zapojilo do európskej akcie, ktorá zabránila škode za viac ako 40 miliónov eur.