26. 04. 2024

Lenka Surotchak: Kľúčovým bolo, keď firmy začali vnímať silu spájania

Neformálne združenie Business Leaders Forum (BLF), ktoré spája firmy so záväzkom podnikať zodpovedne, oslavuje 20 rokov. Lenka Surotchak, riaditeľka pre globálne CSR/ESG v spoločnosti ESET, predtým dlhé roky viedla Nadáciu Pontis a v roku 2004 iniciovala aj vznik BLF. Rozprávali sme sa s ňou o začiatkoch tejto platformy, zdrojoch inšpirácie aj významných míľnikoch.

Ako vznikla myšlienka založiť Business Leaders Forum na Slovensku?

Keď som sa v roku 2003 vrátila po piatich rokoch štúdia a práce z New Yorku do Nadácie Pontis, prinášala som so sebou nielen kopec teoretických vedomostí, ale aj veľa inšpirácie z fungovania nadnárodných firiem či neziskových organizácií. Rovnako aj víziu dosahovania reálneho spoločenského dopadu cez spájanie sa, spoluprácu a zavádzanie inovácií. Vnímala som, že aj uvažovanie pobočiek zahraničných firiem na Slovensku sa začína posúvať od filantropie a dôrazu na prezentovanie značky k prepájaniu sa s hodnotami firmy a firemným nastavením voči komunitám, životnému prostrediu a zamestnancom. Na Slovensku sa ešte veľa nehovorilo o koncepte zodpovedného podnikania, keď sme sa však pustili do hlbších rozhovorov s predstaviteľmi firiem, existoval veľký hlad po informáciách a výmene poznatkov, ako túto agendu uchopiť.

S akým počtom členov BLF začínalo?

Bolo to jedenásť, vtedy najakčnejších, firiem, ktoré sa prihlásili k podpísaniu Memoranda o zodpovednom podnikaní a de facto budovaniu infraštruktúry a základov zodpovedného podnikania. Naše členské firmy sa v roku 2004 dobrovoľne prihlasovali k záväzku integrovať do svojej firemnej stratégie a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach riadenia firmy postupy a praktiky zohľadňujúce environmentálne, sociálne a etické aspekty. Je zaujímavé vidieť, že EÚ prišla po 20 rokoch s legislatívnym uchopením tejto témy zavedením transparentného vykazovania informácií o udržateľnosti.

Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu pre aktivity združenia?

V Európe už v tom čase existovali platformy ako CSR Europe či Business in the Community – jedna z charitatívnych organizácií vtedy ešte Princa Charlesa – ktorých partnerstvo bolo pre nás v začiatkoch kľúčové, rovnako ako spolupráca s podobnými platformami firiem v okolitých krajinách. Globálny kompakt OSN a Ciele udržateľného rozvoja neboli v rámci Slovenska ešte oficiálne lokalizované, avšak my sme z nich cez spoluprácu s centrálou OSN čerpali veľa inšpirácie. Obrovská inšpirácia však prichádzala od samotných firiem. Nadviazali sme spoluprácu s otvorenými ľuďmi, intrapreunermi, ktorí mali vo firmách agendu CSR, dnešného ESG, pod palcom, a vnímali nielen potreby zvonku, ale najmä možnosti, spôsoby a často až zázrak nastavovania a implementácie inovatívnych nápadov v zložitých firemných systémoch a procesoch. Veľa nápadov vzniklo zo spoločných brainstormingov, napríklad pre projekt Naše Mesto bol inšpiráciou príbeh New York Cares, kde som dlhé roky dobrovoľníčila na rôznych úrovniach.

Čo sú pre teba najvýznamnejšie míľniky v histórii združenia?

Kľúčovým bolo, keď členské firmy začali vnímať silu združenia ako spoločného priestoru pre napĺňanie dôležitého firemného poslania či celospoločenskej agendy. Pochopili, že len spojením viacerých firiem majú šancu dosiahnuť či už reálnu zmenu alebo aspoň sa za ňu hodnotovo postaviť a hľadať nástroje či formy pomoci, ako ju presadiť. Takto vznikol na pôde BLF Fond pre transparentné Slovensko, Charta diverzity či iniciatíva Digital Skills. Z hľadiska samotného fungovania BLF za míľnik považujem vytvorenie formálnej organizačnej štruktúry definovanej v stanovách a získanie prvých riaditeľov z firemného sektora, Ivana Ježíka a Bei Hlavčákovej. Významné boli a dodnes sú pravidelné prieskumy o vnímaní zodpovedného podnikania verejnosťou, zdieľanie best practices v podobe tematických odporúčaní, organizovanie výročnej medzinárodnej konferencie, spolupráca na oceňovaní firiem, ako aj prinášanie expertízy zo zahraničia, akou bolo napríklad reportovanie podľa GRI.

Ako túto platformu vnímaš dnes, už z pozície predstaviteľky jednej z členských firiem?

Keď sme zakladali BLF, stáli za ním nadnárodné firmy, ktoré mali vyjasnené svoje hodnoty a firemné stratégie a mali bohaté skúsenosti s realizáciou projektov a presadzovaním spoločensky zodpovedných praktík. Do BLF prinášali obrovské know-how a energiu zdieľať tieto poznatky s ďalšími firmami. Už vtedy som mala sen, že raz budú zo Slovenska vychádzať globálne firmy, ktoré sa presadia nielen svojím inovatívnym produktom či službami, ale aj presadzovaním etických štandardov a rozhodnutiami, ktoré budú pomáhať tvoriť lepší svet pre nás všetkých. V ESETe sa tento môj sen splnil – ešte aj s misiou budovať digitálne odolný svet a posilňovať jednotlivcov v používaní technológií s cieľom dosiahnuť pokrok, prosperitu a plnú realizáciu ich potenciálu. To, čo stále považujem za nesmierne hodnotný prínos zo strany BLF, je možnosť spolupráce s inými firmami, networking a zdieľanie know-how v širokom spektre tém zodpovedného podnikania.


Lenka Surotchak

Lenka vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a verejnú politiku na New York University, kde neskôr pracovala vo Foundation for Civil Society a ďalších neziskových organizáciách a think tankoch. 17 rokov viedla Nadáciu Pontis, kde stála pri vzniku projektov zameraných na podporu zodpovedného podnikania, firemnú a individuálnu filantropiu, dobrovoľníctvo i rozvojovú spoluprácu v zahraničí. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka pre globálne CSR/ESG v spoločnosti ESET, je členkou Správnej rady Nadácie Pontis.