22. 03. 2021 Accenture Deloitte Slovakia Alma Career Tatra banka Lyreco CE

Ľudia sa vzďaľujú a pociťujú online únavu. Ako im môžu pomôcť zamestnávatelia?

Členské firmy Business Leaders Forum sa 17. marca spojili na prvom z pravidelných štvrťročných stretnutí v tomto roku. Okrem predstavenia aktivít na rok 2021 a prijatia nového člena združenia bolo súčasťou stretnutia aj zdieľanie skúseností v téme Komunikácia v dobe odstupu.

Zástupcovia firiem združených v Business Leaders Forum na stretnutí odhlasovali pristúpenie nového člena – spoločnosti Lyreco, ktorá pôsobí v oblasti distribúcie produktov a riešení pre pracoviská. Francúzska rodinná firma s medzinárodným pôsobením sa v rámci CSR zameriava najmä na podporu vzdelávania detí v rozvojových krajinách, podporu lokálnych komunít a rozširovania portfólia udržateľných produktov. Na Slovensku aktuálne zamestnáva 210 ľudí.

Marcové stretnutie členov Business Leaders Forum sa uskutočnilo rok po tom, ako Slovensko zasiahla pandémia COVID-19 a väčšina firiem prešla na home office. Kým počas prvej vlny pandémie túto zmenu mnohí vítali – svedčí o tom aj prieskum CBRE z mája 2020, podľa ktorého si 86 % Slovákov a Sloveniek prácu z domu užívalo – po roku sa práca na diaľku stala omnoho náročnejšou, najmä z hľadiska motivácie a duševného zdravia. Ako by teda mali firmy komunikovať so svojimi zamestnancami a zamestnankyňami a aké opatrenia by mali prijať, aby udržali ich spokojnosť a angažovanosť?

Nadšenie zo zmeny vystriedala online únava

Podľa Lukáša Bakoša, psychológa a riaditeľa Maxman Consultants, je jednou z nástrah práce na diaľku, najmä pre manažérov, tzv. princíp zväčšovacieho skla. „Znamená to, že v „remote svete” sa skoro všetky naše manažérske nedostatky znásobujú. Ak niečo nerobíme dobre, počas práce na diaľku to má dvojnásobne negatívny dopad na ľudí,” povedal na úvod. World Economic Forum v jednom zo svojich prieskumov zhrnulo najväčšie obavy ľudí pri práci na diaľku. Zamestnanci vnímali ako problém, že manažér nevidí ich výkon a nasadenie, nemožnosť odpojenia sa po práci, ale aj osamelosť či problémy so spoluprácou a komunikáciou. Zamestnávatelia sa zasa obávali zníženej koncentrácie a produktivity zamestnancov, ako aj oslabenia firemnej kultúry. Podľa prieskumov pritom práca z domu viedla v priemere len k 1 % zníženiu produktivity práce (VALOIR Group, 2020).

Čoraz častejšie sa u ľudí vyskytuje tzv. online fatigue, teda online únava, ktorú spôsobuje najmä absencia neverbálnej komunikácie. „Náš mozog naprázdno vyhľadáva neverbálne signály, a tak je ťažšie dešifrovať a vyhodnocovať informáciu z druhej strany,” vysvetlil L. Bakoš. Riešením môže byť investícia do kvalitnejšej techniky a pravidlo zapnutej kamery u všetkých ľudí v tíme. Online únavu možno zmierniť aj skracovaním času porád – mali by byť byť kratšie, ale o to intenzívnejšie a efektívnejšie.

Podľa L. Bakoša by tiež manažéri nemali preceňovať psychickú odolnosť svojich zamestnancov a zamestnankýň, mali by sa zaujímať o ich mentálne zdravie a psychickú pohodu. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že home office neznamená byť vždy k dispozícii. „Manažéri by mali dbať na to, aby ľudia neboli pod tlakom odpovedať hneď, aby si vypli telefón, chat a nesledovali e-maily, a mali tak možnosť istý čas koncentrovane pracovať,” dodal. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil dôležitosť posunu od synchrónnej k asynchrónnej komunikácii. Pred osobnými stretnutiami, telefonátmi, chatom alebo poradami, ktoré si vyžadujú interakciu v reálnom čase, by sme mali uprednostniť posielanie e-mailov, dokumentov či videí, ku ktorým sa vieme kedykoľvek vrátiť.

Pre Deloitte je dôležitý pocit spolupatričnosti

V Deloitte sa počas pandémie zameriavajú nielen na sprostredkovanie aktuálnych informácií a podporu vzájomnej spolupráce tímov, ale aj na rozvoj firemnej kultúry a podporu spolupatričnosti. „Z hľadiska internej komunikácie je pre nás veľmi dôležité zviditeľňovať spoločné hodnoty a dodať našim zamestnancom a zamestnankyniam pocit prínosu a prepojenia viac než kedykoľvek predtým,” uviedla Monika Kováčová, HR riaditeľka spoločnosti.

Vytvorili preto špeciálnu e-mailovú adresu s tímom ľudí, ktorým môžu zamestnanci a zamestnankyne adresovať otázky týkajúce sa aktuálneho diania. Organizujú tiež webináre zamerané na well-being, neformálne virtuálne akcie a online teambuildingy. Firemnú kultúru sa im darí posilňovať pomocou internej sociálnej siete Deloitte doma, kde navzájom zdieľajú informácie zo súkromného i pracovného života a inšpirujú sa.

Microsoft prijal opatrenia na základe interného prieskumu

Spoločnosť Microsoft zisťovala nálady a potreby svojich zamestnancov a zamestnankýň prostredníctvom interného prieskumu. Zistili, že zamestnanci sú na home office efektívnejší, no problémom je často maximálne nasadenie s následkami na fyzickom i psychickom zdraví a tiež osamelosť spôsobená sociálnou izoláciou ľudí, ktorí nemajú rodiny. V reakcii na prieskum preto zaviedli zmeny na manažérskej úrovni.

„Zameriavame sa na one to one stretnutia, ktoré sú teraz omnoho častejšie. Kladieme dôraz na to, aby manažér poznal svojich ľudí, vedel o ich potrebách či prípadných problémoch,” priblížila Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva v Microsoft Slovensko a Česko. Prostredníctvom webinárov otvárajú témy fyzického aj duševného zdravia a motivujú ľudí, aby využívali svoj čas na rozvoj osobnosti.

Tatra banka podporuje zdravie aj informovanosť

Efektívnym nástrojom na posilňovanie firemnej kultúry a informovanie o dianí je pre Tatra banku interná mobilná aplikácia, ktorú aktívne používa viac ako 90 % jej zamestnancov a zamestnankýň. Aby sa zároveň dokázali orientovať aj v pandemických nariadeniach, zriadila Tatra banka Korona infocentrum, domovskú stránku s informáciami o aktuálne platných opatreniach. Ako symbol podpory a spolupatričnosti využívali v internej komunikácii hashtag #zvladnemeto.

Počas druhej vlny pandémie distribuovali  na pracoviskách banky ochranné pomôcky, vitamínové balíčky, zabezpečili tiež psychologické poradenstvo a pravidelné testovanie na koronavírus priamo na pracovisku. „Našu pozornosť sa snažíme upriamiť aj na témy, ako sú osobný rozvoj, zvládanie stresu či mentálne nastavenie, a to prostredníctvom webinárov s profesionálnymi lektormi,” uviedol Michal Kubovčák, brand manažér Tatra banky.

Accenture vnáša do každodenných činností humor a zábavu

Pre spoločnosť Accenture nebol výzvou samotný prechod na home office, ale skôr udržanie angažovanosti ľudí aj počas práce z domu. Na jar bola pre mnohých práca z domu príjemnou zmenou, a tak sa zameriavali predovšetkým na komunikáciu v podobe newslettrov, článkov, videí či diskusií. Interaktivitu zamestnancov a zamestnankýň posilňovali napríklad formou 8 virtuálnych „townhalls”, kde mohli ľudia zdieľať, akým spôsobom fungujú, čo sa im darí alebo nedarí, takisto mohli klásť manažmentu akékoľvek otázky.

Aktuálne vo firme vnímajú, že ľudia sú po roku na home office mierne frustrovaní a priznávajú online únavu. Sústreďujú sa preto viac na podporu duševného zdravia, skracovanie meetingov a poskytujú podporu najviac ohrozeným skupinám, prevažne rodičom a osamelým ľuďom. „Dbáme tiež na to, aby mal každý z nás možnosť urobiť si počas dňa niekoľko prestávok – myslíme na to najmä pri plánovaní meetingov. Čo sa nám však osvedčilo v posledných týždňoch najviac, je vnášať do všetkého, čo robíme, humor a zábavu,” uzavrela Lucia Skraková, I&D Lead v Accenture na Slovensku.

Profesia zorganizovala online kávu so zakladateľom spoločnosti

V čase home officov môže byť prijímanie nových zamestnancov a zamestnankýň problematické, najmä z hľadiska začlenenia sa do kolektívu. V Profesii preto zaviedli každý druhý piatok neformálne stretnutia, na ktorých sa kolegovia a kolegyne navzájom predstavujú a zapájajú sa do rôznych kvízov.

Podľa Anny Podlesnej, CSR manažérky spoločnosti Profesia, môže byť dobrým krokom pre firmy napríklad zorganizovanie online kávy s jej zakladateľom, ako to nedávno urobili aj v Profesii. Dalibor Jakuš rozprával o histórii firmy, o tom, ako vznikla a čo všetko za tým stálo. „Vo mne ako v zamestnankyni to vzbudilo opäť silnú príslušnosť k firme. Chápala som, o čom sú firemného hodnoty, firemná kultúra a aký príbeh za tým je,” dodala. V týchto náročných mesiacoch sa taktiež snažia ľudí pobaviť, preto v závere roka odprezentovali svoje ročné ciele vtipnou formou – humornými videami s hercami Michalom Kubovčíkom a Danom Heribanom.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.