24. 01. 2020 Accenture

Ľudia z Accenture ukázali v predvianočnej dobe veľké srdce

Predvianočnú charitatívnu sezónu v Accenture už po tretíkrát odštartovali zapojením sa do kampane #GivingTuesday. Popularita tohto hnutia na Slovensku z roka na rok stúpa, pričom v rámci posledného ročníka sa Accenture stala jednou z dvoch najštedrejších zapojených firiem, a to vďaka záväzku darovať 25 tisíc EUR z Nadačného fondu Accenture na podporu zamestnaneckého grantového programu. Finálna suma, ktorú prerozdelili na podporu projektov nominovaných zamestnancami, dosiahla nakoniec 28 tisíc EUR.

Kľúčovú úlohu v rámci charitatívnej sezóny zohrali práve zamestnanci, ktoré dokázali že im nie je ľahostajný osud iných ľudí.

Takmer 100 zamestnancov sa zapojilo do tradičnej jesennej zbierky oblečenia a iných potrieb pre ľudí v núdzi. Celkovo sa vyzbieral obrovský objem vecí – 99 vriec, každé s objemom 120 litrov (spolu viac ako 11 tisíc litrov) pre 4 organizácie: Cesta von, Nosene, Človek v ohrození, Sloboda zvierat.

Pre Cestu von v rámci jesennej zbierky zbierali najmä rozvojové hračky a detské oblečenie.

 

Časť darovaných vecí z jesennej zbierky putovala do rómskej komunity v Muránskej Dlhej Lúke.

Počas #GivingTuesday boli usporiadané charitatívne raňajky spojené s diskusiou s Pavlom Hricom – zakladateľom organizácie Cesta von, ktorý je jedným z kľúčových ľudí stojacich za projektom Omama. V nadväznosti na raňajšiu diskusiu s ním, bola spustená darcovská kampaň na podporu organizácie Cesta von, v rámci ktorej mali zamestnanci Accenture možnosť prispieť na projekt OMAMA v hotovosti a prvýkrát aj prostredníctvom charitatívnych platobných terminálov Dobrej krajiny, a to počas niekoľkých následných predvianočných firemných podujatí:

  • Zimná edícia neformálneho stretnutia s vedením firmy na Accenture terase spojená s podávaním vianočnej kapustnice a punču,
  • Celofiremný vianočný večierok,
  • Vianočné trhy v priestoroch firmy, kde dostali príležitosť prezentácie a predaja svojich výrobkov viaceré neziskové organizácie a chránené dielne. Navyše si mali možnosť zamestnanci zakúpiť vianočné pečivo pripravené dobrovoľníkmi z Accenture, pričom výťažok z predaja bol taktiež venovaný Ceste von.

Spolu sa tak podarilo vyzbierať a na účet Cesty von poslať viac ako 2 700 EUR.

Na stretnutí s vedením firmy pri kapustnici a punči mohli zamestnanci prispieť Ceste von v hotovosti alebo cez platobný terminál Dobrej krajiny.

 

Výťažok z predaja vianočného pečiva od dobrovoľníkov z Accenture poputoval tiež na účet Cesty von.

V rámci tradičnej iniciatívy Vianočný stromček prianí si 300 detí z detských domovov našlo pod vianočným stromčekom darček, ktorý si vysnívali. Táto iniciatíva zmobilizovala tentokrát už stovky Accenture zamestnancov, ktorí nakúpili darčeky pre deti v celkovej hodnote viac ako 5 tisíc EUR.

O to, aby sa všetky darčeky pre deti z detských domovov dostali do správnych rúk, sa postaral partner iniciatívy Vianočný stromček prianí Slovak Parcel Service.

Angažovanosť zamestnancov vo firmou podporovaných a organizovaných charitatívnych podujatiach každoročne rastie. Práve aktivity, ktoré organizuje Rada pre firemné občianstvo v rámci predvianočnej charitatívnej sezóny, sa ukázali ako veľmi účinný nástroj na upriamenie pozornosti zamestnancov na podanie pomocnej ruky iným, a to nielen počas predvianočného času. Častokrát je to prvý krok pre to, aby sa stali pravidelnými darcami aj tí, ktorí sa o darcovstvo a filantropiu predtým nezaujímali.

V Accenture na Slovensku majú záujemcovia o darcovstvo možnosť realizovať finančné príspevky pre neziskové organizácie aj prostredníctvom špeciálnej firemnej darcovskej aplikácie. Táto umožňuje prispievať jednorázovo alebo pravidelne cez platbu platobnou kartou viac ako 1000 organizáciám a subjektom v rámci Slovenska. Navyše majú zamestnanci možnosť prispievať aj formou zrážok zo mzdy pre niekoľko vybraných partnerských organizácií.