25. 09. 2019

Medzinárodný týždeň BOZP vo Veolii

V septembri sa zamestnanci Veolie Slovensko mohli zapojiť do aktivít, ktoré prebehli ako súčasť kampane „Medzinárodný týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)“. Tento rok bolo hlavným motívom heslo „POZORUJ A ZAUJÍMAJ SA“, zameraný na budovanie povedomia o správaní, ako dôležitom prvku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohou kampane bolo tiež informovať o nesmiernom význame bezpečných pracovných postupov. Okrem teoretických znalostí boli súčasťou kampane aj sprievodné aktivity, ktoré poskytli užitočné informácie a spríjemnili pracovný deň.

Praktickú ukážku zameranú na používanie hasiacich prístrojov a hasiacej techniky a ukážku demonštrácie zlaňovania a evakuácie zamestnancov zo strechy kotolne predviedli členovia Hasičského a záchranného zboru. Prebehla aj prednáška a nácvik praktickej prvej pomoci pri špeciálnych prípadoch v automobilovom závode. V niektorých lokalitách prebehla aj diskusia s odborníkom na tému „Požiarna prevencia“ a tiež diskusia s Inšpektorátom práce na tému „Bezpečnosť pri práci v praxi“.

Zamestnanci sa mohli prihlásiť na masáž zameranú na uvoľnenie krčnej chrbtice a ramien, mali možnosť si nechať skontrolovať svoj všeobecný zdravotný stav (meranie tlaku, BMI a pod.), alebo si mohli zúčastniť odborného vyšetrenia zraku.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.