24. 01. 2024 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota bude opäť rozdeľovať finančné granty regiónom

Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota finančne podporí rozvoj slovenských miest a obcí aj tento rok. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota spustila už 8. ročník Programu podpory lokálnych komunít s celkovou alokovanou čiastkou 156 000 eur. Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti podávať od 1. februára 2024 do 31. marca 2024 cez on-line formulár zverejnený na stránke www.lokalnekomunity.sk

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 8. ročníka Programu podpory lokálnych komunít. Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a  regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Snahou projektu je zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a  regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov na realizáciu projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou nášho poslania  

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Družstevníctvo vzišlo z potrieb riešenia ekonomických a sociálnych problémov obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity a spoločenskej rovnosti. „Ako pokračovatelia princípu a myšlienky družstevníctva cítime aj v súčasnosti potrebu i povinnosť rozvoja družstevného obchodu, ktoré má svoje stabilné miesto v modernom obchode 21. storočia. Súčasne je našim poslaním prispievať k rozvoju najmä vidieka a jednotlivých regiónov Slovenska. Vzhľadom na náš obchodný systém, ktorý tvorí 25 regionálnych spotrebných družstiev, cestujem po Slovensku často a veľmi rád. O to viac ma teší, že nielen predajňami, ale i Programom podpory lokálnych komunít sme živou súčasťou našich regiónov a vieme napomôcť ich zveľadeniu a rozkvetu,“ uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Víťazné projekty vyberú zákazníci   

O grant v maximálnej výške 6 000 eur môžu požiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré bude prebiehať priamo v predajniach COOP Jednoty po celom Slovensku v termíne od 15.05. do 15.06.2024. „Pre obchod je trvale najvyššou métou a výzvou spokojný zákazník. Spokojný a lojálny zákazník je nemennou premennou v rovnici vyváženého obchodu. Život regiónom i  predajniam dávajú ľudia, naši zákazníci, bez ktorých by obchod nemal zmysel. Záleží nám na tom, aby sa vo svojej obci či meste cítili dobre a spokojne, preto majú vo svojich rukách možnosť voľby pre nich najužitočnejšieho projektu,“  zdôrazňuje J. Bilinský. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového reťazca môžu v slovenských regiónoch každoročne pribudnúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, lavičky, mobiliár, športové i detské ihriská. Projekty môžu byť zamerané na výsadbu a údržbu zelene, vybudovanie a údržbu turistických trás a cyklotrás a mnohé ďalšie aktivity. Viac informácií nájdete na webstránke programu www.lokalnekomunity.sk.

Nadácia pomáha v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami

Cieľom Nadácie COOP Jednota je pomoc smerovaná do verejnoprospešnej oblasti. Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami a s podporou obchodných partnerov svojho zakladateľa prvý raz v roku 2017. Už sedem rokov rozdeľuje finančné granty. Za celé obdobie podporila 180 projektov v celkovej hodnote takmer 1 068 000 eur. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy. Nadácia COOP Jednota je tiež dôležitým partnerom pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka nej dostali šancu mnohé amatérske miestne súbory a zoskupenia, ktoré uchovávajú miestne tradície pre nasledujúce generácie.