01. 10. 2020 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota darovala nemocnici prístroj na rýchlu detekciu žltačky u novorodencov

Najčastejšou chorobou novorodencov je novorodenecká žltačka, ktorá si vo viacerých prípadoch vyžaduje predĺženie hospitalizácie. Jej včasná identifikácia je pre ďalší zdravotný vývoj bábätiek nesmierne dôležitá. Detekcia a následný monitoring novorodeneckej žltačky sa realizuje prostredníctvom tzv. transkutánneho bilirubínometra, ktorý nemocnici venovala Nadácia COOP Jednota.

V COOP Jednote máme vzájomnú pomoc a dobrovoľníctvo vo firemných génoch už od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku pred 150 rokmi. Považujeme za zodpovedné a správne venovať časť svojho zisku tam, kde si to spoločenská situácia vyžaduje a zdravotníctvo je určite oblasť, ktorá potrebuje pomoc. Veľmi dobre si to uvedomujeme, a preto prostredníctvom našej nadácie podporujeme nemocnice a zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom,“ uviedol Ján Bilinský, správca Nadácie COOP Jednota a zároveň generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Novorodeneckú žltačku dostane takmer 80-100 % nedonosených novorodencov a 50-60 % donosených novorodencov. Väčšina žltačiek má ľahký priebeh, avšak pri neskorom záchyte ochorenia hrozí pre potenciálnu toxicitu bilirubínu poškodenie dieťaťa na zdraví či živote, obzvlášť neurologické postihnutie. „Len včasná terapia môže znížiť riziko postihnutia dieťaťa, ako aj počet rehospitalizácií,“ vysvetlila Janette Hrbárová, riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Revúca. „Vďaka transkutánnemu bilirubínometru sa nám možnosť včasného záchytu novorodeneckej žltačky výrazne zvýšila, a čo je podstatné, jej bezbolestného, neinvazívneho stanovenia – pri meraní postačí dotyk prístroja s kožou dieťaťa a prístroj následne poskytne vizuálne, digitálne, neinvazívne zmeranú hodnotu sérového bilirubínu. Spoľahlivé výsledky sa získajú za niekoľko sekúnd, čo urýchli možnosť rozhodovania o ďalšej intervencii a zvýši tak bezpečnosť pacienta,“ pokračovala riaditeľka nemocnice Janettte Hrbálová. Transkutánne meranie bilirubínu (TSB) pomocou tohto prístroja v porovnaní s invazívnym meraním TSB predstavuje menej stresu a bolesti pre krehkých novorodencov a ich rodičov. Zároveň minimalizuje množstvo krvných strát, ktoré sa dejú pri invazívnom spôsobe (odber krvi novorodencovi) vyšetrovania hladiny žltačky. Prístroj tiež poskytuje možnosť prepojenia s informačným systémom nemocnice, a tým prenos dát do elektronickej zdravotnej karty novorodenca. „Vďaka nebolestivým vyšetreniam pri viacnásobnom opakovanom meraní hladiny bilirubínu sa starostlivosť o novorodencov posúva na výnimočne vysokú úroveň. Za poskytnutie finančného príspevku vyslovujeme Nadácii COOP Jednota veľké ďakujem. Veľmi si vážime pomoc, ktorou zabezpečila a zvýšila komfort poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj pre tých najmenších,“ dodala riaditeľka Janette Hrbárová. Nemocnica oslávila minulý rok 60. výročie svojho vzniku, ročne sa na neonatalogickom oddelení narodí približne 300 novorodencov.

Transkutánny bilirubínometer v hodnote 4 000 € venovala revúckej nemocnici Nadácia COOP Jednota prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Revúca. „V situácii, ktorú sme zažívali v uplynulých týždňoch sme si ešte viac uvedomovali, že aj nemocnica v Revúcej je veľmi potrebná. Vieme však, že jej prevádzkovanie je závislé aj od sponzorských darov, ktoré sú v regióne obmedzené, a preto sme uvítali možnosť pomoci,“ skonštatoval predseda predstavenstva COOP Jednoty Revúca Vladimír Čuchran. Za posledných desať rokov podporilo spotrebné družstvo revúcku nemocnicu štvrtýkrát, v minulosti už pomohlo Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, Odbornému liečebnému ústavu psychiatrickému na Prednej Hore či Zariadeniu opatrovateľskej služby Cilka v Revúcej.

Darovací šek v hodnote 4 000 eur na zakúpenie transkutánneho bilirubínometra odovzdal revúckej nemocnici správca Nadácie COOP Jednota Ján Bilinský (vľavo) a predseda predstavenstva COOP Jednota Revúca Vladimír Čuchran (vpravo).

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.