25. 08. 2022 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota podporila banskobystrickú nemocnicu

Nadácia najväčšej slovenskej maloobchodnej siete podporuje Fakultnú nemocnicu s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta od roku 2012. Najnovšie nemocnici darovala finančný príspevok na zakúpenie piatich transportných a multifunkčných kresiel v hodnote takmer 12 000 eur.

Kreslá sú určené na mobilizáciu pacientov, umožňujú pomoc pri ich vstávaní a bezpečnom presune. „Sú veľkou pomocou pre personál a zároveň pacientom zvyšujú pohodlie pri každodenných činnostiach,“ uviedla Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta a dodala: „V predchádzajúcich rokoch sme vďaka finančným darom od Nadácie COOP Jednota mali možnosť zakúpiť nové prístroje a vybavenie, ktoré skvalitňujú prácu našich lekárov a zlepšujú kvalitu poskytovaných služieb pre našich pacientov.“ Kreslá zakúpené vďaka Nadácii COOP Jednota slúžia na II. Chirurgickej klinike SZU, Hematologickom oddelení, Dermatovenerologickej klinike SZU a na Psychiatrickej klinike SZU.

„Pre každého pacienta, či už sa zotavuje z choroby alebo zo zranenia, je aj vstávanie z multifunkčného kresla veľkou pomocou. V Nadácii COOP Jednota nezabúdame ani na malé pokroky v liečebnom procese, pretože každý posun vpred je pre pacienta a jeho okolie veľkou pomocou,“ povedal Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Na zakúpení jednotlivých zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Krupina. „Zdravie je pre nás všetkých to najcennejšie, čo máme. Práve preto si uvedomujeme, že je dôležité angažovať sa aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a okrem našej hlavnej obchodnej činnosti sa venujeme aj podpore zdravotníctva. Rooseveltova nemocnica je náš dlhodobý partner, ktorému poskytujeme už desať rokov sponzorské dary na nákup lekárskej techniky a prístrojov. Som presvedčený, že je to správna voľba, pretože ide o koncové zariadenie v našom kraji, kde sa často poskytuje pomoc aj pre mnohých našich zamestnancov, členov či zákazníkov,“ vyjadril sa Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednoty Krupina.

Podporou zdravotníctva sa Nadácia COOP Jednota snaží skvalitňovať liečebné procesy čo najširšiemu spektru pacientov prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2021 prispela nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacientov v deviatich slovenských nemocniciach sumou viac ako 71 000 eur.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.