04. 06. 2020 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota podporila ďalší lokálny projekt, žiaci z Diviackej Novej Vsi sa tešia z detského ihriska

Aj malé projekty dokážu meniť život k lepšiemu. Dôkazom je každoročný veľký záujem rôznych subjektov o grant Nadácie COOP Jednota udeľovaný v rámci programu na podporu regionálneho života. Jedným z úspešných žiadateľov v predošlom ročníku bola aj Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves, ktorá za finančný príspevok 6 000 eur vybudovala nové detské ihrisko. Oficiálne ho otvorila v stredu.

Obec Diviacka Nová Ves v okrese Prievidza má takmer 2 000 obyvateľov, no miestna základná škola s materskou školou doteraz nedisponovala telocvičňou ani športovým ihriskom. Učitelia nemali inú možnosť, ako vyučovať telesnú výchovu na chodbách školy, či v prípade pekného počasia na školskom dvore. Škola nemala na výstavbu detského ihriska dostatok finančných prostriedkov, všetko zmenilo až podanie projektu do Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota, ktorým uspela. „S radosťou sledujeme, ako od spustenia nášho nadačného programu pribudlo na Slovensku množstvo drobných stavieb, detských a športových ihrísk, cyklotrás, mobiliárov, kultúrnych a edukačných podujatí. Sme radi, že naše angažovanie sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti prináša verejnosti úžitok a potešenie,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota.

Detské ihrisko nachádzajúce sa v areáli školy budú využívať žiaci prvej až štvrtej triedy ZŠ, viac ako stovka detíz materskej školy a v čase vyučovania bude prístupné aj širokej verejnosti. Náklady na výstavbu ihriska presiahli 7 000 eur, z toho 6 000 eur uhradila škola z grantu Nadácie COOP Jednoty, zvyšok pokryla financiami z vlastných zdrojov. „Nemáme vybudovanú telocvičňu a tak nám detské ihrisko pomôže zatraktívniť hodiny telesnej a športovej výchovy i pobyt detí zo školského klubu a detí z materskej školy vonku,“ povedala Zdena Knyblová, riaditeľka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.

Po víťazstve Prievidze, vďaka ktorému sa môžu jej obyvatelia tešiť z nového piknikového zátišia v mestskom parku, sme sa v minulom roku rozhodli podporiť projekt menšej, dedinskej komunity, kde máme tiež obchodné zastúpenie. Voľba padla na Diviacku Novú Ves. Všetky tri návrhy na zlepšenie života v tejto obci boli veľmi zaujímavé, či už to bol pomologický sad, altánok – učebňa v prírode alebo detské ihrisko. Na základe hlasovania samotných občanov, klientov našej predajne, zvíťazilo detské ihrisko. Po necelom roku sa dočkalo realizácie a pevne veríme, že čoskoro vznikne a aj vďaka Nadácii COOP Jednota bude po dlhé roky robiť dobrú službu najmladším generáciám obyvateľov obce,“ spomenula počas otvorenia ihriska Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednoty Prievidza.

Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív a účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú športoviská, komunitné záhrady, altánky a prístrešky, mestský mobiliár, výsadba zelene, budovanie turistických trás či propagácia tradícií Slovenska. O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Počas tretieho ročníka v roku 2019 si 26 víťazných subjektov z celého Slovenska rozdelilo finančný grant v hodnote 156 000 eur. Projekt museli zrealizovať do jedného roka. V súčasnosti prebieha štvrtý ročník tohto obľúbeného programu, hlasovanie o 26 víťazných subjektoch sa z dôvodu pandémie presunulo na september 2020.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.