30. 09. 2022 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota podporila Univerzitnú nemocnicu v Martine

Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky Univerzitnej nemocnice v Martine sa teší z finančnej podpory Nadácie COOP Jednota. Symbolický šek v hodnote 8 000 eur odovzdali predseda COOP Jednoty Slovensko a správnej rady Nadácie COOP Jednota Ján Bilinský a predseda COOP Jednoty Martin Ján Koza vedúcemu lekárovi oddelenia gastroenterologickej diagnostiky, Univerzitnej nemocnice Martin, Michalovi Demeterovi.

Nadácia COOP Jednota venovala peňažný dar vo výške 8 000 eur ako príspevok na zakúpenie sušiaceho a skladovacieho kabinetu pre 8 endoskopov v nadobúdacej cene 27 849,99 eur vrátane DPH pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Spoločenská zodpovednosť ako prirodzená súčasť aktivít

Podpora slovenského zdravotníctva je jedným zo strategických cieľov Nadácie COOP Jednota a regionálne spotrebné družstvá sa s rešpektom a spolupatričnosťou k aktivitám nadácie pravidelne pripájajú.  „Zdravotníctvo je s Turcom spájané od nepamäti. Prvé písomné zmienky siahajú až do 13. storočia, kedy sa na liečebné účely využívali termálne pramene Teplica, ale aj vzácne zásadité liečivé minerálne vody. Teší nás, že prostredníctvom Nadácie COOP Jednota môžeme podporiť práve našu Univerzitnú nemocnicu v Martine. Korene súčasnej nemocnice sa začali písať koncom 19. storočia.  Počas celej histórie rozvoja zdravotníctva je v nej cítiť sociálny podtext, ktorý je vnímaný aj ako jedna z priorít spotrebného družstevníctva. Preto je len prirodzené, že naše aktivity smerujú aj do tejto oblasti,“ hovorí Ján Koza, predseda COOP Jednoty Martin.

Zlepší sa kvalita a hygienické štandardy v nemocnici

Finančné prostriedky od Nadácie COOP Jednota Slovensko budú v Martinskej nemocnici použité na zakúpenie sušiaceho kabinetu na endoskopické prístroje, ktorý zabezpečí adekvátne skladovanie dezinfikovaných prístrojov tak, aby sa mohli vždy bezpečne použiť pre nových pacientov. „Zlepší sa tak kvalita a hygienické štandardy poskytovanej zdravotnej starostlivosti na našom pracovisku. V moderných zdravotných zariadeniach je to bežná súčasť vybavenia pracoviska. Kabinet zabezpečí post-procesingovú starostlivosť o prístroje, ktoré sa štandardne „prefukujú“ sterilným vzduchom a sušia sa z dôvodu, aby sa v ich kanáloch nevytvoril biofilm, ktorý je vysokorizikový z hľadiska prenosu nozokomiálnych infekcií,“ vysvetľuje Michal Demeter, vedúci lekár oddelenia gastroenterologickej diagnostiky Univerzitnej nemocnice Martin. Vedenie nemocnice a personál oddelenia  gastroenterologickej diagnostiky srdečne ďakujú Nadácii COOP Jednota za to, že svojím spoločensky zodpovedným prístupom pomáha skvalitňovať  zdravotnú starostlivosť v regióne.