26. 02. 2024 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota pomáha v Galante

Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta peňažný dar vo výške 10 000 €. Symbolický šek odovzdal Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednoty Galanta a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Nadácia podporuje okrem iných dôležitých oblastí aj slovenské zdravotníctvo, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov a prinášať možnosti moderných metód liečenia. Prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa snaží komplexne zlepšovať kvalitu života ľudí odkázaných na lekársku starostlivosť vo všetkých krajoch Slovenska.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante modernizuje

Nadácia COOP Jednota venovala tentokrát peňažný dar vo výške 10 000 €  Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, konkrétne Urologickej ambulancii. „Finančné prostriedky budú použité na nákup nového USG prístroja, nakoľko súčasný prístroj má viac ako 13 rokov a je opakovane poruchový. S týmto prístrojom sa vykoná približne 4 500 ambulantných vyšetrení, konziliárne vyšetrenia a okolo 65 transrektálnych punkčných biopsií prostaty ročne. Dar od Nadácie COOP Jednota predstavuje pre našu nemocnicu a pacientov možnosť realizácie spoľahlivého vyšetrenia a skvalitnenie služieb,“ uvádza Ondrej Hajdúk, primár urologického oddelenia NsP Galanta.

Regionálna pôsobnosť i spolupatričnosť

Domáci maloobchodný systém COOP Jednota pôsobí svojimi takmer 2 000 predajňami vo všetkých regiónoch Slovenska. Svoju pôsobnosť v regiónoch umocňuje spolupatričnosťou, podieľaním sa na aktívnom dianí a živote svojich zákazníkov i aktivitami spoločenskej zodpovednosti. „Teší nás, že Nadácia COOP Jednota svojou pomocou už niekoľkokrát prispela ku skvalitneniu zdravotníckych služieb v našom regióne. Veríme, že prístroj, ktorý nemocnica v Galante zakúpi pre urologickú ambulanciu, bude slúžiť obyvateľom tohto regiónu, ale aj celej spádovej oblasti. Cítime zodpovednosť, morálny a etický záväzok pomáhať ľuďom v našom regióne. Je to pre nás prirodzené. Veľká vďaka patrí Nadácii COOP Jednota, ktorá svojimi finančnými darmi každoročne pomáha zdravotníckym zariadeniam i neziskovým organizáciám po celom Slovensku,“ zdôrazňuje Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednoty Galanta.