05. 06. 2020 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota už šiestykrát podporila martinskú nemocnicu lekárskymi prístrojmi

Nadácia COOP Jednota pomáha slovenskému zdravotníctvu aj v roku 2020. Kliniku hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Martin (KHaT JLF UK a UNM) podporila zakúpením lekárskych prístrojov v celkovej hodnote 6 044 eur.

Mimoriadna situácia v čase pandémie potvrdila, ako sú lekárky a lekári pre naše životy dôležití. Nebojácne stáli v prvej línii, aby ochránili naše zdravie nehľadiac, že ohrozujú to svoje. V COOP Jednote sme si vždy nesmierne vážili ich obetavosť a preto už dlhodobo vyvíjame aktivity smerujúce k podpore zdravotníckych zariadení. Vzájomná pomoc a solidarita tvorili odnepamäti dôležitý pilier družstevníctva. Podporou nemocníc, ambulancií a liečebných ústavov zakúpením lekárskych prístrojov vraciame spoločnosti dôveru a investované peniaze,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota.

Darované lekárske prístroje budú slúžiť na zlepšenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov na postelovej časti kliniky, ktorú tvoria predovšetkým onkologickí pacienti vyžadujúci špecializovanú starostlivosť. „Súčasťou starostlivosti sú rôzne konziliárne vyšetrenia mimo postelovej časti a práve na tento účel sme vďačne prijali darovaný transportný vozík. Elektrickú odsávačku využije náš zdravotnícky personál najmä na odsávanie hlienov u pacientov v kritickom stave. Aj infúzna technika je počas intenzívnej starostlivosti o chorých veľmi dôležitá, slúžiť bude najmä na podávanie chemoterapie,“ vysvetlila použitie jednotlivých prístrojov od Nadácie COOP Jednota Ľubomíra Babinská, vedúca sestra KHaT JLF UK a UNM.

Zdravotníctvo je s Turcom spájané od nepamäti. Prvé písomné zmienky siahajú až do 13. storočia, kedy sa na liečebné účely využívali termálne pramene Teplica. S Turcom sú späté aj korene uhorského zemianskeho rodu, z ktorého pochádzal Ján Jessenius, humanistický vedec a priekopník slovenského lekárstva. „Nemocnica v Martine už od svojho vzniku koncom 19. storočia slúžila ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, mali podlomené zdravie alebo ich úrazy vyraďovali z plnohodnotného života. Počas celej histórie rozvoja zdravotníctva je v nej cítiť sociálny podtext, ktorý je vnímaný ako jedna z priorít spotrebného družstevníctva, súčasťou ktorého je aj naše družstvo. Preto je prirodzené, že niektoré naše aktivity smerujú práve do podpory zdravotníctva a Univerzitnej nemocnice Martin,“ konštatoval Ján Koza, predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Martin.

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM je špecializovaným pracoviskom, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou všetkých typov chorôb krvotvorby, nádorových a nenádorových, porúch procesov zrážania krvi a výskumom v týchto oblastiach medicíny. Od svojho vzniku v roku 1992 je súčasťou pregraduálneho (výučba medikov a sestier) a postgraduálneho (špecializačná atestácia lekárov) vzdelávania v rámci JLF UK. Od roku 1995 je jej súčasťou aj Národné centrum hemostázy a trombózy. Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnopreventívnu starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií, vrátane ambulantných detských pacientov. Zároveň poskytuje špecializovanú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť ambulantnou formou vrátane konziliárnych služieb pre pacientov zo severného a stredného Slovenska, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja, prípadne podľa potreby aj v širšom rozsahu. Je špecializovaným pracoviskom pre diagnostiku a liečbu pacientov s poruchami krvotvorného aparátu. Na posteľovej časti kliniky je každoročne hospitalizovaných viac ako 1000 pacientov, 16 000 chorých je vyšetrených v odborných ambulanciách. Súčasťou kliniky je aj diagnostický úsek a krvná banka, ktorá zabezpečuje chod všetkých pracovísk Univerzitnej nemocnice Martin.

Za 19 rokov svojej činnosti zakúpila Nadácia COOP Jednota do slovenských nemocníc 181 lekárskych prístrojov v hodnote 1,3 milióna eur.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.