29. 09. 2023 Orange Slovensko

Nadácia Orange otvára nový grantový program Digitálna budúcnosť

Nadácia Orange v rámci svojej aktuálnej stratégie zameranej na digitálne vzdelávanie a inklúziu otvára nový grantový program na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti, vrátane internetovej bezpečnosti detí a mladých ľudí zo základných a stredných škôl, ktorí majú limitované možnosti prístupu k digitálnym technológiám. Na podporu projektov vyčlenila 60 000 eur.

Vývoj pracovného trhu naznačuje, že až 90 % pracovných miest si bude v budúcnosti vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti. Na pracoviskách stúpa potreba využívania nových médií, online platforiem a digitálnych zručností. V našej spoločnosti však vznikajú priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k technológiám a digitálne vylúčenými skupinami, ktoré majú prístup k technológiám obmedzený alebo takmer žiadny. V tejto tzv. digitálnej priepasti sa ocitajú aj deti a mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít. Dôvodom je aj to, že informatika ako predmet býva podceňovaný a často v ňom chýbajú kvalifikovaní pedagógovia.

Ženy sú menej zastúpené v IT sektore

Z analýzy, ktorú pre Orange Slovensko zrealizovala CIVITTA v roku 2022 vyplynulo, že 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike, chýba im však podpora okolia. Dievčatá preto okolo 12. roku strácajú záujem o technické zamerania, čo spôsobuje aj to, že ženy sú menšinou vo vedeckých a informačno-technologických povolaniach. Slovensko je jednou z krajín Európskej únie s najnižším podielom žien medzi IKT odborníkmi. Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2022 malo Slovensko v roku 2021 len 15 % odborníčok v oblasti informačno-komunikačných technológií oproti 19 % európskeho priemeru.

„V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti v živote. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy, či pohlavie, možnosť rozvoja svojich digitálnych zručností. Program Digitálna budúcnosť má cieľ rozširovať digitálne zručnosti a prístup k digitálnym technológiám, vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní týchto technológií a ochrany pred ich nástrahami,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Na podporu projektov je vyčlenená celková suma 60 000 eur, pričom na realizáciu jedného projektu je možné požiadať o sumu až do 4 000 eur. Nadácia Orange prijíma do grantového programu projekty v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant. Prihlasovanie je možné do 17. októbra a vybrané projekty môžu byť následne realizované do 15. júna 2024.

Podpora digitalizácie má strategický význam aj pre samotný Orange. Komunikačná kampaň pre tento grantový program je zároveň v súlade s jeho novým komunikačným konceptom, v centre pozornosti ktorého je čLOVEk so svojimi túžbami i potrebami. Práve digitálne technológie môžu pomôcť budúcim generáciám v ich naplnení.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.