23. 02. 2021 Orange Slovensko

Nadácia Orange reaguje na výnimočné situácie

Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach, v školách, na námestiach, vidíme to na mnohých miestach. Niektoré z týchto zmien však, žiaľ, nie sú pre našu spoločnosť priaznivé.

Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v našej krajine, problémy komunít i jednotlivcov a v rámci svojich možností sa snaží prispievať k ich priaznivému riešeniu.

Veľmi intenzívne a citlivo vníma aj mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19, ktorá začiatkom roka 2020 ovplyvnila aj jej plánované aktivity a rozhodla sa tak poskytnúť iné formy pomoci.

Ako reakciu na pandemickú situáciu sa Nadácia Orange rozhodla v roku 2020 zriadiť špeciálny Fond pomoci. Snahou bolo nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť nepriaznivé celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia priniesla.

Fond pomoci Nadácie Orange prebiehal v dvoch fázach, v rámci ktorých Nadácia  Orange podporila spolu až 172 žiadateľov v celkovej hodnote 191 000 EUR.

Zamestnanecký fond pomoci bol ďalším nástrojom, ktorý Nadácia Orange ponúkla na zmiernenie dôsledkov týchto mimoriadnych udalostí. Zamestnancom Orangeu poskytla možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporila 21 žiadostí v celkovej výške 10 812 EUR.

Nadácia Orange zároveň pomáhala v oblasti komunitného rozvoja formou poskytovania priateľskej pomoci neziskovým organizáciám, s ktorými v tejto oblasti v minulosti nadviazala dlhodobé strategické partnerstvá. Jej cieľom bolo inštitucionálne podporiť tie neziskové organizácie, ktoré s ohľadom na aktuálnu situáciu a s ňou súvisiace opatrenia nemohli realizovať svoje komunitné projekty a pomôcť im pri predchádzaní rizík spojených s útlmom ich činnosti v tejto mimoriadnej dobe (Tabačka v Košiciach, Voices v Trenčíne, Záhrada v Banskej Bystrici, Nová Cvernovka v Bratislave,…).

V kontexte aktuálnej situácie sa Nadácia Orange rozhodla prehodnotiť strategické programové priority a dlhodobo reagovať aj na dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu. Viac o aktivitách týkajúcich sa duševného zdravia sa dozviete na webovej stránke Nadácie Orange v sekcii Duševné zdravie.

V novembri 2020, v spolupráci s organizáciami –  NávratNadácia SociaCentrum SlniečkoČlovek v ohrození a iniciatívou #ktoPomozeSlovensku vytvorila Nadácia Orange Vianočný fond pomoci. Na pomoc ľuďom v núdzi prerozdelili 100 000 eur od Orangeu.

Viac sa dozviete na webovej stránke Nadácie Orange.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.