16. 12. 2020 TESCO STORES SR

Nadácia Tesco pomáha a zlepšuje život v komunitách už 10 rokov

Podpora mladých farmárov, boj proti plytvaniu potravinami, školské ovocné sady, detská atletika, korčuľovanie či beh zameraný na podporu onkologických pacientov. Nadácia Tesco prináša pozitívnu zmenu a za dekádu svojej existencie na Slovensku podporila množstvo neziskových organizácií, združení a škôl. Vďaka desiatkam zorganizovaných charitatívnych projektov získali pomoc aj ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Nadácia Tesco oslavuje práve dnes 10 rokov svojej existencie – pri tejto príležitosti si pripomína vybrané úspešné nápady a projekty, ktoré priniesli zlepšenie života v komunitách či v oblasti životného prostredia na Slovensku.

„Nadácia Tesco už 10 rokov pomáha vo všetkých regiónoch Slovenska. Počas dekády jej existencie sme podporili a zorganizovali desiatky vzdelávacích, športových či charitatívnych podujatí a workshopov. Spoločným menovateľom aktivít nadácie je pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a podpora dobrých nápadov a komunít, kde pôsobíme. Projekty sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka našim partnerom z neziskového sektora, obetavej práci dobrovoľníkov vrátane kolegov zo spoločnosti Tesco. Vidíme, že naša práca má zmysel, a tešíme sa na ďalšie projekty všetkých veľkostí, pretože veríme, že pozitívna zmena sa začína tými najmenšími krokmi a vďaka nim dokážeme inšpirovať aj ostatných, aby sa pridali k nášmu úsiliu. Spoločnými silami následne dokážeme vždy viac – ako zodpovedný partner komunít, v ktorých Tesco pôsobí,“ hovorí Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco.

Nadácia Tesco vznikla 16. decembra 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco. Hoci je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám. Aktivity nadácie dnes nadväzujú na Plán malých pomocí Tesca, ktorý je dôležitou správou o pokroku reťazca v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Plán malých pomocí prináša aj konkrétne záväzky a vyhodnocuje pokrok, ktorý sa Tescu dlhodobo darí dosahovať.

Nadácia Tesco sa venuje boju proti plytvaniu potravinami, prispieva k lepšiemu životnému prostrediu, ale nezabúda ani na podporu lokálnych producentov či celospoločensky dôležité témy ako diverzita a inklúzia, zdravie, bezpečnosť a zdravý životný štýl, znižovanie dosahov klimatickej zmeny, podpora lokálnych komunít a dobrovoľníctvo.

Aktivity Nadácie Tesco oceňuje široká verejnosť aj odborníci. Od roku 2017 nadácia získala každý rok aj prestížny certifikát – Transparentná Firemná Nadácia, ktorý udeľuje ASFIN (Asociácia firemných nadácií).

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Nadácie Tesco na Slovensku zrealizovala nadácia špeciálnu aktivitu. V októbri tohto roka nadácia spustila nový grantový program Záchranári jedla. Cieľom grantového programu bolo podporiť sumou spolu 35-tisíc eur iniciatívy štyroch víťazných organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu.

Najväčšie projekty a úspechy za dekádu existencie Nadácie Tesco:

2013 – vznikol výnimočný projekt pomoci Tesco Anjel, ktorý je unikátnejší o to viac, že ho „do života uviedli“ priamo kolegovia v obchodoch reťazca. Kolegyňa Tesca sa dostala do vážnych zdravotných problémov – následkom úrazu upadla do bdelej kómy a kolegovia z okolitých prevádzok jej prispeli na liečbu v hyperbarickej komore. Odvtedy je Tesco Anjel fenomén dokladujúci medziľudskú štedrosť a solidaritu. Tesco Anjel pomohol už vyše 600 kolegom.

2014 – Farmársky grant je jedným z dlhoročných projektov Nadácie Tesco. Pomáha slovenským farmárom vytvoriť priaznivejšie podmienky na podnikanie,  pomôcť im presadiť sa na trhu a vďaka tomu rásť a rozvíjať svoje podnikanie. Do tohto užitočného programu Nadácia Tesco doteraz investovala vyše 414-tisíc eur.

2015 – spomedzi ôsmich ročníkov charitatívno-športového podujatia Beh pre život bol rekordným jeho posledný rok 2015 za účasti Mateja Tótha, Paulíny Fialkovej a mnohých ďalších skvelých športovcov. Celkový počet účastníkov sa počas ôsmich rokov vyšplhal na viac ako 80-tisíc  ľudí a vyzbieraná suma  393-tisíc eur bola venovaná na pomoc pacientom s onkologickým ochorením.

2016 – Nadácia Tesco myslí na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii naprieč Slovenskom. Potravinovú banku Slovenska (PBS) podporuje nadácia už od roku 2016 – konkrétne tak, že jej pomáha budovať kapacity na zabezpečenie distribúcie jedla pre ľudí v núdzi. Vďaka výraznej finančnej podpore Nadácie Tesco môže PBS zabezpečovať dôležitú potravinovú pomoc vo všetkých regiónoch Slovenska. Nadácia prispela aj na kúpu automobilu na rozvoz potravín ľuďom v núdzi, skladové priestory či iné dobročinné aktivity sumou 203-tisíc eur.

2018 – vďaka podpore projektu SadOVO žiaci s učiteľmi vysadili ovocné vysokokmenné sady starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v 31 areáloch základných a stredných škôl po celom Slovensku. Staré odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca, preto je veľmi dôležité, aby sa aj mladá generácia vzdelávala v tejto oblasti a podieľala sa na výsadbe drevín.

2019 – v tomto roku Tesco podpísalo Chartu diverzity, čím sa zaviazalo pokračovať v podpore rovnosti a rôznorodosti. Tieto princípy aktívne podporuje aj Nadácia Tesco napríklad projektmi v oblasti vzdelávania a zamestnávania marginalizovaných skupín.

2020 – aj vy ste už počuli o  pohári z unikátneho slovenského 100 % kompostovateľného materiálu Nonoilen, ktorý je vyrobený z obnoviteľných materiálov? Je inovatívny, opakovateľne využiteľný  a odolný voči vysokej teplote. Tisíc kusov opakovane použiteľných pohárov pomohla Nadácia Tesco zaobstarať Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku na zapožičiavanie menším festivalom, firemným akciám a iným podujatiam. Zároveň nadácia pomohla uskutočniť viaceré projekty Incienu zamerané na podporu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a tak podporovať zlepšovanie stavu nášho odpadového hospodárstva s cieľom pomáhať životnému prostrediu.

Aktuálne projekty Nadácie Tesco nájdete na webstránke reťazca.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.