09. 06. 2021 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nadácia Volkswagen Slovakia darovala Novorodeneckému oddeleniu v Nemocnici akad. L. Dérera monitorovacie prístroje

Novorodenecké oddelenie v Nemocnici akad. L. Dérera (Univerzitná nemocnica Bratislava) prijalo dva život zachraňujúce prístroje, tzv. monitory vitálnych funkcií, ktoré sú nesmierne dôležité pri záchrane života našich najmenších.

Na novorodeneckom oddelení sa nachádzajú aj bábätká, ktoré potrebujú špeciálnu zdravotnú starostlivosť – sú to predovšetkým predčasne narodené detičky. O týchto novorodencov sa stará náš špeciálne vyškolený personál, ktorý vynakladá maximálne úsilie na ich záchranu. Niekedy však ľudský faktor nestačí a pre záchranu takýchto detičiek je potrebné kvalitné prístrojové vybavenie, ktoré ide ruka v ruke s odbornými znalosťami a osobným prístupom lekárov a celých tímov odborníkov.

Chcela by som sa veľmi poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia za to, že sa rozhodli podarovať tieto dôležité prístroje práve našej nemocnici a pomôcť tým najdôležitejším, tým, ktorí to najviac potrebujú, našim najmenším. Na jednotke intenzívnej starostlivosti novorodeneckého oddelenia sa častokrát nachádzajú bábätká, ktorých zdravotný stav si vyžaduje nepretržité monitorovanie a ak si to situácia vyžaduje, tak aj včasný zásah pre záchranu života. V tomto všetkom majú nezastupiteľnú úlohu práve tieto monitorovacie prístroje, ktoré našim lekárom pomáhajú zachraňovať životy“, povedala primárka Novorodeneckého oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera, MUDr. Silvia Mikulajová.

Novorodenecké oddelenie v Nemocnici akad. L. Dérera poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť všetkým novorodencom s poruchou popôrodnej adaptácie, poresuscitačnú starostlivosť, starostlivosť o predčasne narodených novorodencov (od 32. gestačného týždňa), ako aj o novorodencov s inými zdravotnými komplikáciami.

V priestoroch Novorodeneckého oddelenia UNB – Nemocnica akad. L. Dérera každý deň prichádzajú na svet detičky, pre ktoré je tu k dispozícii obetavý personál. Nie všetkým je však dopriaty bezproblémový vstup do života – niektoré sa narodia predčasne, s vrodenými vývinovými chybami alebo je potrebná rýchla resuscitácia. V týchto rozhodujúcich momentoch je kľúčové, aby mal zdravotnícky tím k dispozícii špičkovú techniku. Som nesmierne hrdý, že v tomto roku Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zakúpenie dvoch špeciálnych monitorovacích zariadení – pre jednotku intenzívnej starostlivosti a pre novorodenecký resuscitačný box v celkovej hodnote 15 000 eur. Verím, že táto pomoc prispeje k bezpečnosti najmenších pacientov,“ uviedol Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť.

Ročne sa v pôrodnici Nemocnice akademika Ladislava Dérera narodí viac ako 2 000 detí . Vzhľadom k tomu, že pracovisko je centrom pre vrodené vývinové chyby s celoslovenskou pôsobnosťou, na našej pôrodnici prichádzajú na svet aj kriticky choré deti. Práve starostlivosť o týchto novorodencov kladie zvýšené nároky na vybavenie pracoviska špičkovou prístrojovou technikou. Na našom pracovisku si približne 150 novorodencov ročne vyžaduje špecializovanú intervenciu, bezprostredne po narodení pre vrodenú vývinovú chybu. Ďalších približne 170 detí, prevažne predčasne narodených, hospitalizujeme na Jednotke intenzívnej starostlivosti nášho oddelenia.

Život kriticky chorého dieťaťa, ale najmä jeho ďalšia perspektíva sú závislé od priebehu tzv. „prvých zlatých minút“ života a stabilizácie zdravotného stavu dieťaťa v prvých hodinách. Práve v tomto období exaktný monitoring životných funkcií umožňuje včasnú intervenciu pri ich zlyhávaní a dáva dieťaťu veľkú šancu na ďalší priaznivý vývin.

Zakúpením týchto špičkových monitorovacích zariadení, ktoré okrem monitoringu parametrov dýchania, krvného obehu a telesnej teploty umožňujú aj monitoring krvného tlaku priamo v krvnom riečisku pacienta. Nadácia Volkswagen Slovakia významne prispela k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o novorodenca na pôde Novorodeneckého oddelenia Nemocnice akademika Ladislava Dérera už od prvých minút života dieťaťa, a to v priestore resuscitačného novorodeneckého boxu na pôrodnej sále i na Jednotke intenzívnej starostlivosti. Za to jej patrí veľká vďaka,“ dodala primárka Novorodeneckého oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera, MUDr. Silvia Mikulajová.