15. 01. 2021 Západoslovenská energetika

Nadácia ZSE podporí vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu

Aktuálna pandemická situácia výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať.

Nadácia ZSE vyhlásila grantový program Výnimočné doučko, ktorého cieľom je práve uľahčiť prístup žiakom k vzdelávaniu.

Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby kombinuje zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou. „Chceme podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V rámci grantového programu Výnimočné doučko podporíme projekty, ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu. Celkovou sumou 50 000 eur podporíme nielen školy ale aj organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní. Na jeden projekt je možné žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

O podporu sa môžu uchádzať základné a stredné školy a špeciálne základné školy. Zároveň aj mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré realizujú vzdelávacie projekty v prospech cieľovej skupiny programu. Získané finančné prostriedky majú byť použité na realizáciu projektov, ktoré uľahčia žiakom dobehnúť zameškané učivo a zároveň pomôžu rodičom zvládnuť domáce vzdelávanie. Uzávierka prekladania projektov je 15. februára 2021, všetky podrobné informácie sa nachádzajú na stránke Nadácie ZSE.

Nadácia ZSE sa snaží od začiatku pandémie uľahčiť učiteľom presun vzdelávania do online prostredia. Ešte na jar minulého roka bola vytvorená stránka www.vynimocneskoly.sk  so zaujímavým obsahom, ktorá uľahčí online výučbu učiteľom, žiakom aj rodičom. Databáza inšpiratívnych materiálov z rôznych učebných predmetov sa neustále rozširuje.