14. 12. 2021 Lidl Slovenská republika

Najlepším daňovníkom roka je stále Lidl Slovenská republika

Ocenenie Merkur udeľuje Finančná správa, Lidl je Daňovníkom roka po siedmy raz.

Žiadny dlh na daniach, žiadne významné nálezy z daňových kontrol a žiadne porušenia zákona o elektronických registračných pokladniciach (eKasa), takto vníma štát podnikanie Lidla na Slovensku. Dôkazom je už v poradí siedme ocenenie Merkur, ktoré od Finančnej správy získal Lidl ako verejná obchodná spoločnosť prostredníctvom spoločníka CE Beteiligungs-GmbH. Tradícia tohto ocenenia siaha do roku 2013 a Lidl ho získal už po siedmy raz. Merkur sa udeľuje nielen na základe výšky dane, ale aj za dobrú daňovú disciplínu.

„Siedme ocenenie Merkur vnímam ako dokaz toho, že spoločenská zodpovednosť aj v daňovej oblasti pre nás nie je len frázou, ale dlhodobým záväzkom. Jej súčasťou je nielen zodpovedné platenie daní v krajine, kde pôsobíme, ale aj dobrá spolupráca s Finančnou správou a podpora pozitívnych zmien pre podnikanie na Slovensku.,“ uviedla Kamila Klész, vedúca daňového úseku v Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Lidl Slovenská republika zaplatil v obchodnom roku 2020 (marec 2020 – február 2021) prostredníctvom svojho spoločníka do štátneho rozpočtu korporátnu daň vo výške takmer 26 000 0000 €. Podľa údajov Open Data Portal FRSR ide takmer o 1% z celej vybranej dane z príjmov právnických osôb na Slovensku. Lidl je najväčším platiteľom dane z príjmu právnických osôb spomedzi firiem s výhradne súkromným kapitálom na Slovensku. Celkovo je diskont za uplynulé obdobie v tejto kategórií na druhej priečke, viac štátu odviedli len Slovenské elektrárne. Okrem toho patrí Lidl aj k najvýznamnejším platiteľom DPH. V priebehu ostatných piatich rokov získal slovenský štátny rozpočet v súvislosti s pôsobením Lidlu na Slovensku príjem  viac ako 1 miliardu Eur, a to bez čerpania akejkoľvek formy štátnej pomoci.

CE Beteiligungs-GmbH získala Merkura ako najlepší platiteľ danej z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2020 spomedzi všetkých spoločností registrovaných na Daňovom úrade Bratislava.