14. 06. 2024 Accenture

Najnovší prieskum potvrdil potrebu podpory programov na zlepšenie digitálnych zručností zo strany firiem

Spoločnosti Accenture a Telekom sú dlhodobo partnermi prieskumu o Digitálnej gramotnosti Inštitútu pre verejné otázky, ktorý už viac ako desaťročie mapuje vývoj v tejto oblasti na Slovensku.

30.4.2024 boli na tlačovej konferencii predstavené výsledky tohtoročného prieskumu o informatickom vzdelávaní, ktorý sa sústredil sa na niekoľko kľúčových otázok a problémov ako:

  • dosiahnutá úroveň digitálnych zručností mladej generácie
  • hodnotenie prínosu IT vzdelávania na základnej a strednej škole pre praktický život
  • identifikácia najväčších deficitov v informatickom vzdelávaní
  • hlavné dôvody nedostatkov vo výučbe informatiky
  • záujem o štúdium informatiky
  • osobné skúsenosti mladých s požiadavkami trhu práce na digitálne zručnosti

Základným zistením prieskumu je, že podľa mladej generácie informatické vzdelávanie nereflektuje najnovšie trendy a potreby praktického života a  väčšina mladých vo veku 18-26 rokov považuje prínos informatického vzdelávania na základnej a strednej škole pre bežný život ako nedostačujúci.

Je možné predpokladať, že vnímanie toho, ako škola podporila rozvoj digitálnych zručností, odráža situáciu v čase, kedy respondenti túto školu absolvovali. Preto sa nemuseli u nich ešte prejaviť pozitívne dopady viacerých iniciatív, ktoré vznikli len v posledných rokoch. Tieto inicioval najmä súkromný alebo mimovládny sektor. Ako povedala na tlačovej konferencii líderka pre firemné občianstvo z Accenture na Slovensku Alena Kanabová, viaceré spoločensky zodpovedné firmy, vrátane Accenture, už niekoľko rokov samy realizujú alebo podporujú programy, ktoré dávajú učiteľom návody, ako komplexne rozvíjať digitálne zručnosti žiakov a študentov, aby boli schopní uspieť na trhu práce v digitálnej dobe. Zároveň sa v rámci týchto programov zlepšujú aj digitálne kompetencie samotných učiteľov a vďaka nim sa na školy dostalo množstvo inovatívnych metód výučby s vyžitím digitálnych technológií. Príkladom takejto iniciatívy je aj Program koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý realizuje Junior Achievement Slovensko v spolupráci s viacerými technologickými firmami, neziskovými a akademickými organizáciami, ako aj jednotlivcami z radov inovatívnych učiteľov. Týmto vzdelávacím programom od roku 2020 prešli už stovky učiteľov. Dopad takýchto iniciatív sa však neprejaví okamžite a je potrebné zabezpečiť ich dlhodobé fungovanie. Aj preto je žiaduce, aby sa na finančnej podpore a škálovaní takýchto overených programov okrem firemných partnerov a rôznych grantových schém začal podieľať aj štát. V kombinácii s ďalšími opatreniami, ako napríklad už funkčný koncept školských digitálnych koordinátorov, by to bol určite krok správnym smerom.

Do konca júna 2024 sa môžu učitelia prihlásiť do ďalšie ročníka Programu koordinátorov digitálnych kompetencií, na ktorého realizácii a podpore sa okrem Accenture spolupodieľa viacero členských firiem Business Leaders Forum. Viac informácií o programe a prihlášku je možné nájsť na stránke https://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch projektu sú uverejnené na stránke Inštitútu pre verejné otázky: https://bit.ly/3UkTvJf