25. 06. 2019

Navštívili sme tréningové centrum spoločnosti Whirlpool

Na pozvanie spoločnosti Whirlpool Slovakia sa 19. júna členovia Business Leaders Forum stretli v Poprade, aby zdieľali svoje best practices v téme zamestnávania marginalizovaných Rómov.

Táto téma je pre firmy čoraz viac aktuálna, keďže pracovnej sily je nedostatok. Firmy sú nútené reagovať na situáciu na trhu práce, možnosťami sú najímanie pracovníkov cez personálne agentúry, zamestnávanie ľudí z tretích krajín alebo zamestnávanie marginalizovaných Rómov.

Spoločnosť Whirlpool zvolila tretiu cestu. Rómov zamestnáva od roku 2014 a z celkového počtu zamestnancov aktuálne predstavujú 18 %. Počas päťročného obdobia firma nazbierala množstvo skúseností a vytvorila tiež unikátne tréningové centrum, ktoré využíva pri nábore, ale aj pri existujúcich zamestnancoch. Jaroslav Grygar, senior HR manažér, na stretnutí uviedol: „Hlavným cieľom je zvyšovanie kompetencií zamestnancov, čo je v súlade aj s jednou z našich priorít, a to je rozvíjať ľudí.

Zároveň dodal, že od začiatku je pre nich rovnaké zaobchádzanie kľúčové, k marginalizovaným Rómom pristupujú rovnako ako ku ktorémukoľvek inému zamestnancovi.

Zúčastnené firmy tiež zaujímalo, či nemalo zamestnávanie Rómov z vylúčených lokalít negatívny dopad na ostatných zamestnancov. Jaroslav Grygar: „V roku 2014 sme začali merať angažovanosť zamestnancov a za posledných 5 rokov táto angažovanosť dokonca stúpla, čiže to nemalo negatívny dopad.

S prítomnými firmami sa J. Grygar podelil aj o ďalšie skúsenosti  v tejto oblasti ako napríklad:

  • Prirodzená integrácia je najefektívnejšia.
  • Dôležitá je spolupráca v rámci regiónu – zabezpečené autobusové a vlakové spojenia.
  • Absencia zamestnancov je reálny trend a treba byť naň pripravený a mať rezervu pracovníkov.

Ďalšie rady a skúsenosti firiem nájdete v BLF odporúčaniach: