28. 11. 2023

Nový benefit pre duševnú pohodu

Enehano nie je len spoločnosť, do ktorej zamestnanci chodia, aby si odpracovali to najnevyhnutnejšie. Vytvára priateľské prostredie a často sa zamestnanci stretávajú aj v osobnom živote. K tomu nepochybne patrí aj starostlivosť o duševné zdravie. V roku 2022 začali spolupracovať so spoločnosťou Terap.io, ktorá poskytuje online terapiu, a rozhodli sa pridať aj interný talent koučing.

Ako sa koučing dostal do portfólia benefitov Enehana?

Markéta Hauserová, ktorá dovtedy zastrešovala nábor zamestnancov ako Talent Partner, absolvovala v rokoch 2021/2022 trojsemestrálny výcvik v Rogersovskej psychoterapii. Používané metódy ju natoľko nadchli, že sa rozhodla tieto overené princípy ponúknuť svojim kolegom ako benefit. Dobre si uvedomovala, aké náročné je prostredie IT konzultačnej spoločnosti, a preto sa treba viac starať o zamestnancov a ich psychickú pohodu. Vedenie spoločnosti tento nápad podporilo. Už v prvých mesiacoch si overila, že jej úvahy boli správne. Pre Enehano sú firemné hodnoty, medzi ktoré patrí aj „I care“, jednou z najdôležitejších priorít. Vďaka záujmu o novo zavedený benefit sa potvrdilo, že Enehaňáci vnímajú podstatu starostlivej firmy a zdravej firemnej kultúry rovnako.

Čo priniesol prvý rok koučingu?

Koučovanie založené na psychoterapii sa počas prvého roka osvedčilo a stalo sa plnohodnotnou súčasťou systému benefitov. Každý v ňom vníma inú pridanú hodnotu. Pre niekoho je to priestor, v ktorom môže komunikovať nepohodu bez toho, aby zaťažoval okolie. Pre niekoho iného je to príležitosť na čas a priestor pre seba, rozvíjanie mäkkých zručností a vedúcich rolí alebo aj ventil osobného pretlaku. Tím lídri tu pracujú na posilnení soft skills alebo sa vracajú k situáciám, ktoré riešili s podriadenými. Hlavným prínosom koučingu je možnosť zastaviť sa a v pokoji sa vrátiť k situáciám a myšlienkam, ktoré sa dožadujú pozornosti, no v každodennom zhone nemáme na takéto zhodnotenie priestor. Z druhého uhla pohľadu môže Enehano vďaka agregovaným výstupom z koučovania lepšie identifikovať oblasti, na ktorých treba momentálne pracovať (kvartálne pohovory, motivácia zamestnancov, well-being atď.). Okrem osobného a profesionálneho rozvoja vnímajú prínos koučingu ako dôležitú prevenciu napríklad proti syndrómu vyhorenia. Koučovanie je do veľkej miery vyhľadávané nielen ako prevencia, ale aj ako nástroj ďalšieho osobného rozvoja.

S akými témami sa stretávajú najčastejšie?

„Práca v IT sfére je veľmi náročná. Neustále riešime zložité úlohy a musíme sa prispôsobovať dynamike celého odvetvia aj každodenným situáciám a zadaniam, ktoré sa nám menia pod rukami. Denne spracovávame obrovské množstvo informácií. Z týchto dôvodov je najčastejšou témou zvládanie stresu, práca s mnohými kontextmi alebo prípadne pocit blížiaceho sa vyhorenia. Kolegovia potom hľadajú cesty, ako lepšie zvládať takéto situácie, čo súvisí s riadením času, určovaním priorít a nastavením work-life balance. Spoločne sa snažíme hľadať cesty, ako môže každý z nás dlhodobo a zdravo fungovať v tejto náročnej profesii.“

Aké z toho vyplývajú odporúčania?

Enehano verí, že každá spoločnosť alebo inštitúcia by mala zamestnancom ponúkať podporu, priestor a čas na zastavenie a starostlivosť o seba. Hygiena práce a well-being už dávno nespočívajú len v ergonomických kancelárskych stoličkách a ovocí na pracovisku. Téma duševného zdravia a jeho prevencie je v spoločnosti čoraz aktuálnejšia. Firmám tento prístup prinesie stabilných, výkonných a vyrovnaných kolegov.

Za kým si chodia po radu?

Markéta sa pohybuje v prostredí IT firiem od roku 2010. Počas celej profesionálnej kariéry ju sprevádza komunikácia s ľuďmi, snaha nájsť obojstranne výhodné riešenia a férové dohody. Počas troch semestrov absolvovala základný psychoterapeutický výcvik s cieľom vniesť terapeutický prístup do pracovného prostredia a pomôcť tak pri rozvoji zamestnancov a nastavovaní zdravej a udržateľnej firemnej kultúry. Sama seba opisuje ako tolerantného životného parťáka pre všetkých priateľov, kolegov a rodinu. Fascinuje ju príroda, medziľudské vzťahy a vôňa kávy a čokolády.