20. 03. 2018 Tatra banka

Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Michal Liday z Tatra banky

Michal Liday prevzal funkciu prezidenta Business Leaders Forum od Country Managera spoločnosti Accenture Petra Škodného na stretnutí riaditeľov členských firiem 19. marca v priestoroch spoločnosti Tatra banka.

„Každú firmu robia výnimočnou jej zamestnanci, od ktorých závisí, či bude úspešná. Mojou osobnou víziou pre Business Leaders Forum na nasledujúce dva roky je práve preto osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, vzdelávanie a inovácie. Tieto témy vnímam ako silno prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce s veľkým dopadom na spoločnosť, v ktorej žijeme. Zároveň ide o témy, ktoré intenzívne prežívame aj u nás v Tatra banke a hľadáme stále nové možnosti, ako ich posilňovať,“ hovorí o svojej osobnej vízii Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

„Prepojenie týchto oblastí vnímam ako dôležité aj z pohľadu nutnosti vytvárať na Slovensku také prostredie, ktoré bude obohacovať pracovné pozície o kreativitu a pridanú hodnotu, aby ľudia necítili potrebu odísť do zahraničia, a prípadne mať ambíciu vytvoriť také prostredie, kam sa ľudia, ktorí odišli za vzdelaním do zahraničia, budú s hrdosťou vracať,“ dodáva Michal Liday.

Michal Liday prevzal funkciu prezidenta Business Leaders Forum od Country Managera spoločnosti Accenture Petra Škodného na stretnutí riaditeľov členských firiem 19. marca v priestoroch spoločnosti Tatra banka.

Business Leaders Forum sa rozrástlo o nového člena

Novým členom Business Leaders Forum sa stala spoločnosť DeutschMann Internationale Spedition, ktorá sa venuje preprave tovaru cestnou dopravou. Firma pôsobí na juhovýchode Slovenska, v regióne s nedostatkom pracovnej sily. “Vytvorili sme preto systém vzdelávania, ktorý zabezpečuje trvalé zlepšovanie ľudí nielen pre potreby firmy, ale pomáha zvyšovať kvalitu ich života vo všetkých smeroch,” hovorí Iveta Pačutová, riaditeľka pre ľudské zdroje. Firma má vlastnú akadémiu a v rámci nej štyroch supervízorov, ktorí na sa plný úväzok venujú vzdelávaniu nových aj funkčne starších kolegov. Za svoje aktivity DeutschMann získal ocenenie Via Bona Slovakia 2014 v kategórii Skvelý zamestnávateľ.