17. 02. 2021 O2 Slovakia

Mentálne zdravie našich zamestnancov je pre nás jednou z veľkých priorít

V dobe pokračujúcej pandémie, ktorej následkom je aj sociálna izolácia ľudí, sa pre mnohých stáva téma duševného zdravia prioritou. Pre O2 je táto téma na popredných priečkach aj vo vzťahu k zamestnancom.

„O2 sa od svojho vzniku snaží vytvárať medzi zamestnancami príjemnú, pohodovú, až neformálnu a priateľskú atmosféru. Prácu vnímame ako miesto, kam má človek chodiť s radosťou. Osobne verím aj v dôležitosť atmosféry dôvery, pocitu, že človek s rôznymi problémami, neistotami, či strachom nie je sám a má sa komu zdôveriť. Práve o tomto je duševné zdravie, a naším cieľom je zamestnancom ukázať, kam sa môžu s takýmito pocitmi obrátiť, či ako identifikovať niekoho vo svojom okolí, kto s podobnými problémami bojuje,“ hovorí Jana Sekerová, riaditeľka People Teamu O2 Slovakia.

Aj preto sa O2 stalo jedným zo zakladajúcich členov Koalície firiem za duševné zdravie, ktorého cieľom je pod záštitou Ligy za duševné zdravie združiť firmy, ktoré sa snažia vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom je téma duševného zdravia zamestnancov bežnou súčasťou života.

„Na prvom podujatí Koalície sme diskutovali o tom, ako sa rozprávať s inými, ak sa necítime dobre, či má vôbec zmysel o tom hovoriť a ako takéhoto človeka vie podporiť jeho firma. Aj naďalej chceme upozorňovať na témy týkajúce sa duševného zdravia a snažiť sa o to, aby rozprávať o problémoch tohto druhu bolo považované za niečo prirodzené, čo nie je tabu,“ hovorí ďalej Sekerová.

O2 spolu so svojou Férovou nadáciou podporujú aj organizáciu IPčko, ktoré sa problematike duševného zdravia intenzívne venuje.Nadácia už minulý rok podporila ich projekt stalosato.sk, ktorého cieľom je prevencia a pomoc obetiam sexuálneho násilia na internete. Na túto tému upozornil dokumentárny film „V síti“.

O2 Prázdniny a 10-ročné voľno na rovnováhu pracovného a súkromného života

Operátor už od svojho začiatku kladie dôraz na balans medzi prácou a súkromným životom, ktorý vníma ako jeden z pilierov duševného zdravia a wellbeingu. Ako jedna z prvých firiem v Európe ponúka svojim zamestnancom neobmedzené platené voľno, O2 Prázdniny, a to po schválení nadriadeným a po vyčerpaní zákonnej dovolenky.

„Okrem O2 Prázdnin ešte ponúkame automaticky 10 dní voľna navyše tým našim kolegom, ktorí u nás oslávia 10 rokov. Tento rok ide o 16 ľudí, čo pri firme s počtom zamestnancov 700 nie je úplne zanedbateľné číslo a ukazuje, že máme veľa verných zamestnancov, ktorí sú s nami takmer od počiatku. Veríme, že takéto voľno poslúži na vyčistenie hlavy a úplný reset. Vidíme prínos v tom, keď sa naši ľudia vrátia oddýchnutí a plní energie, čo sa odzrkadlí aj na ich výkone,“ dodáva Jana Sekerová.