14. 05. 2020 O2 Slovakia

O2 Digitálna škola: Férová nadácia O2 finančne podporila online vzdelávanie žiakov a učiteľov

Férová nadácia O2 podporila celkovou sumou až 60 000 EUR tie projekty, ktoré žiakom a učiteľom ponúkajú možnosti a riešenia na efektívne online vzdelávanie. V grantovom programe „O2 Digitálna škola“ uspelo celkovo 16 projektov zameraných na vzdelávanie učiteľov, žiakov základných a stredných škôl, ale aj na rozvoj detí v predškolskom veku. Medzi vybranými projektmi sú rôzne videokurzy či videorozprávky, zábavno-náučné videá, e-learningové kurzy a iniciatívy, interaktívne aplikácie a webové rozhrania.

 „Férová nadácia sa téme vzdelávania venuje dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku. Potrebu vzdelávania v digitálnej forme sme na vlastnej koži začali ešte intenzívnejšie vnímať v tomto období, kedy boli školy nútené zavrieť. Chceli sme preto podporiť také projekty, ktoré tému online vzdelávania riešia už teraz koncepčne a systematicky a ponúkajú riešenia aplikovateľné na celom Slovensku bez akýchkoľvek rozdielov. Teší ma, že nám prišlo veľmi veľa kvalitných projektov, ktoré dokázali, že nezaháľame a na budúcnosť mladej generácie a na jej vzdelávanie myslíme aj v kritických dobách,“ hovorí Peter Gažík, CEO O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

„Tento rok nám do grantu Férovej nadácie prišlo opäť až 120 projektov, ktoré tému vzdelávania riešili z rôznych pohľadov a veľmi rozmanitými spôsobmi. Veríme, že sa nám podarilo vybrať tie, ktoré prinesú potrebnú dávku digitalizácie aj do slovenského školského systému. Práve digitalizácia je totiž v dnešnom svete ťažisková v každej oblasti a umožňuje nám prístup k zábave či vzdelávaniu, ale aj k vybavovaniu každodenných záležitostí priamo z pohodlia domova,“ vysvetľuje Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia.

 

Podporené projekty grantu „O2 Digitálna škola“ Výška podpory
Wocabee

 

Online aplikácia určená školám, ktorá výrazne pomáha žiakom s učením sa slovnej zásoby cudzieho jazyka, a učiteľom zefektívňuje/zjednodušuje prácu    2 000
Kolomaž (Rintintín, môj online spolužiak) Inscenačná výuková videorozprávka, ktorej hlavným hrdinom je Rintintín, online spolužiak. Ide o vymyslenú postavu, ktorá sa objavila vo svete online sietí v čase nemenovanej krízy a prostredníctvom sumáru online školského vyučovania vybraných predmetov glosuje pre deti situáciu naokolo.    2 000
Slovenská národná galéria

 

Priestor pre pedagógov a rodičov, kde nájdu inšpiráciu pre tvorivú prácu s digitálnymi reprodukciami vizuálneho umenia, metodické materiály k výučbe a krátke
animované videá určené priamo žiakom
    4000
Junior Achievement Slovensko

(Online učebnice JA Slovensko)

 

Portál pre učiteľov na manažovanie výukového procesu pre žiakov, komunikáciu s nimi, zadávanie úloh a ich vyhodnocovanie

 

   4 000
Zmudri, o.z.

 

Videokurzy pre učiteľov o tvorbe videoobsahu    4 000
Priatelia Elektrárne Piešťany

 

Motivovať a prebudiť záujem aj o menej obľúbené predmety ako je napr. fyzika, vysvetliť a zdôrazniť jej prepojenia s inými vednými odbormi ako je ochrana životného prostredia, a to cez online zábavno-náučné aktivity

 

   3 000
Lukáš Kodoň (Strastiveda Stručné dejiny Slovenska)

 

Séria populárno-náučných videí o dejinách Slovenska so sprevádzaním Sama Trnku

 

   4 000
Strom života (Akadémia Stromu života)

 

Online vzdelávacie moduly pre environmentálnu výuku pre deti od 3 do 16 rokov

 

   7 000
OpenLab (OpenAcademy)

 

 

Platforma na centralizovanie zdrojov informácií pre učiteľov a žiakov

 

   5 000
Michaela Adamčíková (Učíme sa na nete)

 

 

Zatraktívnenie písania diktátov cez diktáty čítané známymi umelcami

 

   4 000
OZ Ahojte (Nininana- Slovenčina hrou)

 

Aplikácia na rozvíjanie slovnej zásoby, motoriky, analytického myslenia a porozumenia textov detí. Sprevádzajú ich pritom dve postavičky Nini a Nana.

 

   3 000
Lucia Lalka (Pre lepšiu budúcnosť Zeme)

 

 

Edukačný digitálny projekt s klimatológmi zameraný na ochranu životného prostredia. Končí vypracovaním projektu „Zachráňme našu planétu“.

 

   4 000
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovak (DofE Challenge chatbot)

 

 

Online formou rozvíjať charakterové vlastnosti a motiváciu študentov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v živote

 

   4 000
Nadácia Milana Šimečku (Stories that Move – Online učenie aj po karanténe)

 

Prostredníctvom autentických príbehov mladých ľudí a metodicky spracovaných aktivít obohatiť vzdelávanie o témy identity, rozmanitosti a diskriminácie a včleniť ich do vzdelávacieho obsahu a praxe

 

   2 000
Teach for Slovakia (Na všetkých deťoch záleží)

 

Sprístupnenie online vzdelávania pre tzv. offline deti, pre ktoré je prístup k online vzdelávaniu problematický, a to zabezpečením internetového pripojenia a zariadení

 

   5 000
LEAF (IRPU – podpora učiteľov pri online vyučovaní)

 

Podpora pre učiteľov pri online výuke. Pomoc pri prekonaní obáv z prekážok pri online výučbe v podobe webinárov, mentoringov a koučingov

 

   3 000