27. 10. 2019 U. S. Steel Košice

Október v U. S. Steel Košice

Voda pre maratóncov z rúk hutníkov

Prvý víkend v októbri patrí v Košiciach Medzinárodnému maratónu mieru. U. S. Steel Košice je jeho generálnym partnerom už 19 rokov. Podujatie pre viac než 14 tisíc účastníkov je z organizačného hľadiska náročné podujatie, ktoré sa bez pomoci stoviek dobrovoľníkov nezaobíde. Nechýbali medzi nimi ani hutníci z USSK, ktorí zabezpečovali chod občerstvovacej stanice na Aničke, t.j. na 5. km v prvom kole a 26. km v druhom kole. Pre tisíce bežcov v disciplínach maratón, polmaratón a štafeta od skorého rána pripravovali dostatok vody, ale aj banány, citróny či iné malé občerstvenie. Spolu s kolegami z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie vytvorili jeden zohratý tím, ktorý tento rok nezastavilo ani neprajné počasie.

V USSK začal 4. ročník celoročnej praxe

V rámci tohto programu bude od októbra 2019 do júna budúceho roka v USSK popri svojom vysokoškolskom štúdiu pracovať 65 študentov. Štyridsaťdva študentov si už prax vyskúšalo v minulých rokoch, dvadsiati traja majú tento rok premiéru. Najviac študentov, až 55, prichádza z piatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, šiesti z dvoch fakúlt Univerzity p. J. Šafárika a štyria študenti sú z ďalších troch slovenských vysokých škôl. Popri plnení bežných pracovných úloh budú pod vedením skúseného mentora pracovať na min. jednom špeciálnom projekte a takisto môžu využiť túto príležitosť na spracovanie svojej bakalárskej či diplomovej práce. Počas oficiálneho otvorenia k študentom prehovoril aj prezident spoločnosti Jim Bruno. „Očakávame od vás, že v našej firme aplikujete to, čo ste sa v škole naučili. Využite túto príležitosť, dávajte nám veľa otázok, ale aj nápadov,“ povzbudil ich a následne ich podrobne oboznámil so zložitou situáciou v oceliarskom sektore. Zdôraznil kľúčové hodnoty USSK vrátane bezpečnosti a environmentálne šetrnej hutníckej výrobe. Vysvetlil študentom, prečo sú firmy v Európskej únii, platiace za povolenky CO2, znevýhodnené oproti výrobcom mimo EÚ, ktorí nie sú zaťažení prísnou európskou environmentálnou legislatívou.

Spoločnosť U. S. Steel Obalservis je bezpečným podnikom

Na základe rozhodnutia riadiacej komisie programu Bezpečný podnik, ktorej predsedá generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce a ktorý je jedným z nástrojov zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a zlepšovania jeho úrovne u zamestnávateľov na Slovensku,  splnila dcérska spoločnosť U. S. Steel Obalservis s.r.o. 30. septembra tohto roku stanovené kritéria na udelenie osvedčenia a titulu Bezpečný podnik.

Potvrdenie o predĺžení certifikátu, spoločnosť Obalservis ho získala po prvý raz  v roku 2008, prevzal 22. októbra 2019 generálny riaditeľ Peter Bílek na konferencii pod názvom Kultúra bezpečnosti, ktorú, aj za aktívnej účasti zástupcov košickej oceliarne, pripravil v bratislavskom hoteli Saffron Národný inšpektorát práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP.