08. 08. 2023 COOP Jednota Slovensko

Oravská poliklinika v Námestove modernizuje vďaka Nadácii COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota venovala peňažný dar vo výške 8 120 € na podporu a zlepšenie služieb Oravskej polikliniky Námestovo. Symbolický šek odovzdal Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednoty Námestovo a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota už 22 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes. Nadácia podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. Pomoc tentokrát smeruje do Námestova, na Oravskú polikliniku Námestovo.

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

Z poskytnutej finančnej podpory bol zakúpený špeciálny prístroj, automatický hematologický analyzátor na meranie krvného obrazu pre potreby oddelenia klinickej biochémie a hematológie Oravskej polikliniky Námestovo. Oddelenie sa zaoberá biochemickým vyšetrením biologických materiálov a podieľa sa aj na neustálom vzdelávaní pracovníkov v odboroch klinickej biochémie a hematológie. „Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ktoré bude prístroj využívať, vyšetrí v priemere 9 000 pacientov mesačne. Analyzátor bude slúžiť pre pacientov so sťaženým venóznym odberom krvi, t.j. hlavne pre onkologických pacientov a detských pacientov, u ktorých minimalizuje záťaž a stres pri odbere krvi,“ vysvetľuje Mária Šišková, riaditeľka Oravskej polikliniky Námestovo. Podľa slov vedúcej laboratória Klinickej biochémie a hematológie Oľgy Matisovej, nový kvalitný prístroj uľahčí zamestnancom laboratória spôsob práce s odberom vzoriek, keďže s onkologickými pacientmi býva odber často komplikovanejší práve preto, že žily sa im postupne akoby strácajú. „Nový prístroj bude efektívnejší a bude sa môcť prepojiť s informačným systémom. Zabezpečí sa tak prenos informácií online cestou,“ doplnila O. Matisová.

Inovácie otvárajú nové možnosti

Oravská poliklinika Námestovo je moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť prevažne pre obyvateľov Hornej Oravy už viac ako 60 rokov. V súčasnosti prevádzkuje všeobecnú ambulanciu pre dospelých, dve ambulancie pre deti a dorast, 5 špecializovaných ambulancií a pracovisko funkčnej diagnostiky. Poliklinika zabezpečuje pohotovostnú službu pre dospelých aj deti a má aj špecializovanú zubnú ambulanciu prvej pomoci. O pacientov, ktorí sú v domácej liečbe, sa stará päť zdravotných sestier z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. „S inováciami neotáľame. Od roku 2003 sa nemocnica neustále dobudováva. Na treťom poschodí polikliniky vzniknú ďalšie detské ambulancie a ambulancie všeobecného lekárstva. Pracujeme aj na pláne vybudovať na štvrtom a piatom poschodí rehabilitačné oddelenie. Radi by sme vytvorili tiež Dom ošetrovateľskej starostlivosti,“ uvádza M. Šišková.

Podpora v regióne je spoločenskou zodpovednosťou

Na finančnej pomoci v rámci zakúpenia vybraných zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo, ktoré v regióne pôsobí už viac ako tri desaťročia.  „Veľmi nás teší, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb našej polikliniky. Vážime si prácu všetkých zdravotníkov a sme radi, že vďaka modernizácii sa môžu posúvať vpred,“ povedal Igor Jagelek, predseda predstavenstva, COOP Jednota Námestovo. Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy, ako aj pre návštevníkov tohto regiónu. Poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dlhodobým cieľom organizácie je vytvoriť zariadenie, ktoré bude garantom poskytovania komplexnej ambulantnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti v okrese Námestovo.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.