30. 06. 2022

Paradox hybridnej práce: ľudia chcú pracovať z domu aj sa viac stretávať osobne. Firmy musia nájsť balans

Vo štvrtok 23. júna hosťovala štvrťročné stretnutie Business Leaders Forum spoločnosť Microsoft sídliaca v nových priestoroch bratislavskej Pradiarne. Zástupcovia a zástupkyne firiem na stretnutí zdieľali svoje skúsenosti s novým modelom práce po pandémii – najmä v otázke, ako nájsť balans medzi prácou z domu a prácou vo firme.

Na júnové networkingové stretnutie zároveň pripadla voľba nového prezidenta/prezidentky združenia. Ide o čestnú funkciu na dvojročné obdobie, ktorú do septembra tohto roku zastáva Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. Členovia Business Leaders Forum zvolili za prezidentku na najbližšie dva roky Barboru Záhradníkovú, General Manager spoločnosti Adient. Funkciu preberie na stretnutí CEOs, ktoré sa bude konať 20. septembra.

Spoločnosť Microsoft presťahovala svoje priestory do budovy novozrekonštruovanej bratislavskej Pradiarne uprostred pandémie, počas obdobia najprísnejších lockdownov. Nové priestory mali od základov zmeniť zaužívaný koncept pracovísk. „Pradiareň sme si ako sídlo firmy vybrali práve preto, že to nie je štandardné business centrum. Celý interiér sme navrhovali tak, aby podporoval spoluprácu a hybridný spôsob práce,“ povedala na úvod Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť vzdelávania. Priestory sú rozdelené na dve zóny – jedna je pre zákazníkov a partnerov, plne technologicky vybavená a prispôsobená na coworking, druhá, interná, ponúka priestor na sústredenú prácu.

Budúcnosť patrí práci odkiaľkoľvek

Vo firme Microsoft fungovali hybridným modelom práce už pred pandémiou. Aj napriek tomu priznávajú, že aj ich pandémia a rýchly prechod do onlinu zaskočili. „Spätne tiež musím povedať, že sme boli prekvapení, koľko ľudí z biznisu si nevedelo predstaviť, že sa bude jedného dňa pracovať z domu – vôbec nad tým nepremýšľali ako nad prácou budúcnosti,“ povedala M. Havrilová a doplnila, že vo firme sa po skúsenosti z pandémie snažia zámerne vyhýbať slovu home-office. „Mnohým ľuďom sa práca z domu spája s ničnerobením a domácim pohodlím. Jednoznačnejšie pomenovanie je práca odkiaľkoľvek – to je svet budúcnosti.“

V Microsofte si však uvedomujú, že práca odkiaľkoľvek nemá len pozitíva. Aj preto si dali v spolupráci s agentúrou Focus vypracovať prieskum na tému hybridnej práce. Z výsledkov vyplynulo, že najväčšou výzvou pri práci z domu je podľa respondentov-zamestnancov sociálna izolácia (39 %). Negatívne je tiež vnímané rozptyľovanie aktivitami rodiny (32 %), spolupráca s kolegami na diaľku (31 %) a neschopnosť „odpojiť sa“ (30 %).

Naopak, výhodami kombinovanej práce (z domu aj kancelárie) sú podľa zamestnancov a zamestnankýň predovšetkým to, že nemusia cestovať do práce (59 %) a tiež možnosť pracovať z pohodlia domova (53 %). O dôležitosti hybridného modelu práce svedčí, že viac ako štvrtina týchto zamestnancov by zvažovala zmenu zamestnania v prípade, ak by im nebola umožnená práca z domu.

Flexibilita vs. osobná interakcia

V súvislosti s novým pracovným normálom sa však zamestnávatelia podľa M. Havrilovej často stretávajú s tzv. paradoxom hybridnej práce. Podľa neho až 73 % ľudí vyžaduje v práci úplnú flexibilitu, no zároveň 67 % ľudí by prijalo viac osobných stretnutí. „Práve to je umenie dobrého nastavenia hybridného modelu práce. Malo by ísť o taký model, ktorý umožňuje potrebnú mieru flexibility, ale zároveň aj možnosti osobnej interakcie, ktorá je nevyhnutná pre skupinovú dynamiku, spoluprácu, inšpiráciu a zdieľanie,“ povedala.

Zamestnávatelia musia podľa jej slov reflektovať, že firemné prostredie nabralo po pandémii úplne iný charakter. To, že budúcnosť práce je hybridná, je faktom, či chceme alebo nie.

Jednou z najväčších výziev pritom je pracovať s tímlídrami a tímlíderkami. „Keď vravia, že v hybride strácajú kontrolu, rozprávajte sa s nimi o tom, prečo ju potrebujú a ako pracujú s dôverou voči vlastným ľuďom. Nový model práce vyžaduje prekonať staré systémy riadenia,“ uzatvorila M. Havrilová.