20. 03. 2023 Všeobecná úverová banka

Podpora projektu Pre lepšiu budúcnosť Zeme II.

VÚB banke na budúcnosti Zeme záleží, preto sa rozhodla podporiť už po druhýkrát projekt s názvom Pre lepšiu budúcnosť Zeme. Po prvom úspešnom vzdelávaní, kde za jeden a pol mesiaca videlo kurz viac ako 10 000 tisíc žiakov, na tému ochrany životného prostredia, prišlo pokračovanie. Projekt sa venuje viac do hĺbky témam klimatickej zmeny, konkrétne sa zameriava na význam vody pre ľudstvo a zvieratá žijúce v moriach a oceánoch.

Kurz deťom vysvetľuje celý kolobeh vody, čo sa deje s vodou, moriami a oceánmi pod vplyvom klimatických zmien. Žiaci majú možnosť sa dozvedieť o problémoch plastov v moriach, o zmene teploty oceánov, o topení ľadovcov a v neposlednom rade aj o korálových útesoch. V závere e-learningu sa vysvetľuje pojem udržateľnosť a hovorí sa o nahraditeľných zdrojoch energie. Jednou z ciest na pomoc prírode sú aj inovácie, ktoré pomáhajú očistiť priemyselnú výrobu.

VÚB banka sa stala generálnym partnerom digitálneho edukačného projektu, ktorý je zadarmo, a je určený pre všetkých žiakov a učiteľov 4. až 7. ročníka základných škôl na celom Slovensku.

Projekt školám ponúka viacero jedinečných aktivít v pútavej forme, ktoré na seba plynulo nadväzujú ako interaktívny e-learning, vzdelávanie a zábava v jednom, a tiež zaujímavú kresliacu súťaž.