24. 10. 2019

Poznáme finalistov prvých Cien SDGs

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja.

Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je, že iba spoluprácou rôznych aktérov máme silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam či zastaviť klimatickú zmenu.

Nadácia Pontis už v rámci ocenenia Via Bona Slovakia dvakrát ocenila firmy, ktoré k jednému či viacerým z týchto 17 cieľov prispievajú.

Cítili sme, že tejto téme treba venovať väčší priestor. Veríme, že keď ukážeme príklady rôznych iniciatív, motivujeme aj ostatných k zmene v prospech udržateľnosti, férovosti a zodpovednosti voči okoliu i planéte,“ približuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Prvýkrát na BLF CSR Summite

Súčasťou BLF CSR Summitu sa preto od tohto roku stáva slávnostné udeľovanie Cien SDGs v kategóriách Verejný sektor, Mimovládna nezisková organizácia, Mediálna kampaň, Líder a Líder do 30 rokov.

Prihlášky na ocenenie neposielajú samotné subjekty. „S nomináciami prichádza komisia zložená zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a mimovládneho neziskového sektora,“ približuje M. Kišša.

V roku 2019 o finalistoch, ako aj o víťazoch, rozhoduje komisia v tomto zložení:

 • Tomáš Bezák, Vedúci úseku komunikácie, Lidl Slovenská Republika
 • Veronika Bush, Head of Communications & Campaigns, Tesco Stores SR
 • Jela Hettešová, Strategic Delivery Specialist, Swiss Re
 • Milan Chrenko, generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, Ministerstvo životného prostredia
 • Lucia Kišš, riaditeľka, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid
 • Magdaléna Leimerová, Sustainability & Communications Lead ČR&SR, Unilever
 • Sandra Salamonová, riaditeľka, Odbor koordinácie Agendy 2030, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Katarína Szabová, výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Petronela Ševčíková, šéfredaktorka Stratégie
 • Tatiana Žilková, Vedúca tímu rozvojovej spolupráce, Ministerstvo financií SR

Finalisti Cien SDGs 2019

(v každej kategórii zoradení v abecednom poradí):

Verejný sektor

 • Mesto Trnava

Snaží sa spraviť z Trnavy zelené, ekologické a udržateľné mesto, ktoré je príkladom a inšpiráciou pre ostatné mestá. Príspevok k cieľu č. 11.

 • Obec Raslavice

Obec s početnou rómskou menšinou aktívne vytvára nové pracovné miesta v snahe o komplexný sociálny rozvoj komunity. Príspevok k cieľom č. 1, 8 a 10.

 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sprostredkovateľ, ktorý aktívne prepája a iniciuje komunikáciu vlády a verejnej správy s MNO a inými subjektmi. Príspevok k cieľom č. 16 a 17.

Mimovládna nezisková organizácia

 • Ambrela

Platforma spája inštitúcie a organizácie venujúce sa rozvojovej a humanitárnej pomoci a aktívne tak prispieva k efektívnemu využitiu i rozširovaniu zdrojov. Príspevok k cieľom č. 12 a 17.

 • Cesta von, o.z.

Organizácia pomáha rodinám s malými deťmi v extrémnej chudobe vytvoriť stabilné prostredie a rozvíjať potenciál detí. Príspevok k cieľom č. 1, 3 a 4.

 • Potravinová banka Slovenska

Zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré ich následne distribuujú ľuďom v núdzi. Príspevok k cieľom č. 2 a 12.

Mediálna kampaň

 • No nekúp to!

Kampaň atraktívnym a pochopiteľným spôsobom nabáda k zodpovednému nakupovaniu a vysvetľuje dôsledky konzumného životného štýlu. Príspevok k cieľu č. 12.

 • Prijatelni.sk

Kampaň upozornila na údaje z experimentu Inštitútu finančnej politiky o diskriminácii Rómov na trhu práce, podľa ktorého až takmer polovica životopisov uchádzačov s rómskym pôvodom zostane bez odpovede. Príspevok k cieľom č. 1, 8 a 10.

 • Slovensko žije všetkými farbami

Slovensko je stále plné predsudkov a čaká nás ešte dlhá cesta smerom k väčšej otvorenosti a rešpektu, poukázala reklamná kampaň Absolut Vodky. Príspevok k cieľu č. 10.

Líder

 • Allan Bussard

Allan vedie nadáciu Integra a spoločnosť Ten Senses, ktorá prostredníctvom spracovania makadamových a kešu orechov pomáha tisíckam ľudí získať pracovné zručnosti a postaviť sa na vlastné nohy. Príspevok k cieľom č. 1, 8 a 13.

 • Matúš Čupka

Matúš je dlhoročným bratislavským aktivistom, zakladateľom dobrovoľníckej iniciatívy Zelená hliadka, ktorá sa venuje najmä údržbe verejných priestorov. Príspevok k cieľu č.11.

 • Ivana Maleš, Petra Csefalvayová a Katarína Bednáriková (INCIEN)

Ivana spolu s kolegyňami spolupracujú s firmami, verejnou správou aj samosprávou s cieľom dosiahnuť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve a budovať povedomie o cirkulárnej ekonomike. Príspevok k cieľu č.12.

Líder do 30 rokov

 • Kolektív ENVIRO žurnál

Program Mladí reportéri pre životné prostredie združuje žiakov a študentov vo veku 11-25 rokov, ktorí vďaka kvalitným investigatívnym reportážam už dosiahli reálne zmeny na regionálnej či lokálnej úrovni. Príspevok k cieľom č. 4, 12 a 13.

 • Tatiana Sedláková

Táňa je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktorého cieľom je zmeniť postavenie seniorov a vnímanie starnutia v spoločnosti, ako aj podporovať medzigeneračný dialóg. Príspevok k cieľu č. 10.

 • Juraj Šeliga a Karolína Farská

Tváre Iniciatívy Za slušné Slovensko. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi stáli za najväčšou mobilizáciou verejnosti od čias Novembra 89, kedy sa tisíce ľudí vyslovili proti korupcii a za hodnoty slušnosti a etiky vo verejnom živote.

Víťazi budú vyhlásení 12. novembra v Starej Tržnici v Bratislave.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.