22. 12. 2020 Accenture

Predvianočná charitatívna sezóna v Accenture opäť so skvelými výsledkami

Predvianočnú charitatívnu sezónu v Accenture už po štvrtýkrát odštartovali zapojením sa do kampane #GivingTuesday, prostredníctvom tradičnej zbierky šatstva a iných potrieb. Napriek tomu, že zamestnanci Accenture pracujú počas pandémie z domu a účasť bola oproti minulým rokom preto menšia, podarilo sa vďaka desiatkam zamestnancov v Bratislave a Košiciach zhromaždiť rovnaký objem oblečenia a ďalších užitočných vecí ako pred rokom.

V rámci iniciatívy Vianočný stromček prianí, ktorá má už dlhú tradíciu, splnili zamestnanci Accenture želania viac ako 250 detí z troch detských domovov. Táto iniciatíva zmobilizovala opäť stovky Accenture zamestnancov, ktorí nakúpili darčeky v celkovej hodnote viac ako 6 300 EUR. Okrem vianočných darčekov sa podarilo odovzdať aj 5 laptopov a 1 tablet na zabezpečenie dištančného vzdelávania detí z detského domova v Prešove.

V roku 2019 ponúkli v Accenture svojim ľuďom prvýkrát možnosť vzdať sa svojho firemného vianočného darčeka a venovať jeho hodnotu vybranému charitatívnemu projektu. Po úspešnom overení tohto prístupu a výbornej spätnej väzbe v rámci menšej pilotnej skupiny zamestnancov, sa v roku 2020 táto možnosť rozšírila na všetkých kolegov lokálnych organizačných zložiek Accenture. Vďaka viac ako 1500 zamestnancom, ktorí dali prednosť namiesto svojho vianočného darčeka podporiť konkrétny charitatívny projekt, získala organizácia Cesta von finančný dar vo výške 18 280 EUR a organizácia Vagus finančný dar vo výške 14 260 EUR.

Koncept podpory vybraného neziskového projektu namiesto nákupu fyzických darčekov pre lokálnych klientov a partnerov zrealizovali v Accenture už štvrý rok. Komunikačná kampaň s vianočnými pozdravmi od firmy prebehla tentokrát plne ‘zeleným’ spôsobom, len prostredníctvom elektronických vianočných a novoročných pozdravov, ktoré odkazovali príjemcov na špeciálne vytvorenú webstránku. V rámci nej bolo možné sa dočítať, akým spôsobom firma reagovala na koronakrízu počas celého roka 2020.  Adresáti pozdravov mali zároveň možnosť zahlasovať, ktorá z 3 vybraných neziskových organizácií, aktívne podieľajúcich sa na adresovaní a riešení dopadov pandémie, získa finančný dar vo výške 3 tisíc EUR. Na základe výsledkov hlasovania získala tento dar od Accenture organizácia Teach for Slovakia.

V rámci zimnej charitatívnej sezóny však zohrávajú kľúčovú úlohu práve zamestnanci a napriek limitom, ktoré priniesla pandémia koronavírusu, sa podarilo ich angažovanosť  v tejto oblasti udržať. Aj keď nebolo možné zorganizovať viaceré tradičné predvianočné charitatívne podujatia, na ktoré si zamestnanci Accenture už zvykli, naplno využili každú z ponúkaných možností sa zapojiť.

Aktivity, ktoré organizuje Rada pre firemné občianstvo v rámci predvianočnej charitatívnej sezóny, sa dlhodobo ukazujú ako veľmi účinný nástroj na upriamenie pozornosti zamestnancov na podanie pomocnej ruky iným, a to nielen počas predvianočného času. Častokrát je to prvý krok pre to, aby sa stali pravidelnými darcami alebo dobrovoľníkmi aj tí, ktorí sa v týchto oblastiach predtým neangažovali.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.