09. 02. 2019 dm drogerie markt

Prihláste váš projekt do vybranej spoločnosti

Ak sa snažíte urobiť svet lepším miestom, pomôžeme vám ho naštartovať. Stačí, ak sa do 17. 02. 2019 prihlásite do iniciatívy dm spoločne.

Projekty neziskových organizácií zo sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, športovej alebo ekologickej oblasti, ktoré zaradí dm medzi 35 najlepších, získajú finančnú podporu v hodnote 1 000 €. Túto sumu môže spoločnosť darovať vďaka aktivite #givingisthenewblack, počas ktorej sa vďaka ich zákazníkom podarilo vyzbierať až 35 694,20 €.

V období od mája do decembra 2019 tak spoločne začnú realizovať projekty, ktoré vznikli vďaka úsiliu organizácií. Už teraz sa spolu môžeme tešiť na ich pozitívny dopad.

Minulý rok okrem iného priložili ruku k vytvoreniu „Ekoučebne“ v materskej škole Okulka vo Vranove nad Topľou či pomohli združeniu OZ M21 Bardejov, ktoré sa usiluje o záchranu Zborovského hradu.

Spravte prvý krok vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke www.dm-spolocne.sk. Po splnení všetkých podmienok radi ocenia kvalitné projekty, preto využite šancu, aká sa naskytne len raz za rok.

Pomáhať a podporovať myšlienky dobrovoľníctva je podľa dm drogerie markt privilégium, preto vás pozývame do vybranej spoločnosti tých, ktorým sa to aj v tomto roku podarí.

Zrealizujme spolu ušľachtilý cieľ. Tešíme sa na každý jeden prihlásený projekt.