13. 11. 2020 Alma Career

Profesia získala za celospoločenskú pomoc významné ocenenie

Profesia získala cenu Via Bona Slovakia v kategórii Zodpovedná malá firma. Pre zamestnávateľov je inšpiráciou vďaka svojim aktivitám, ktoré sa venujú pomoci ohrozeným skupinám na trhu práce, zlepšeniu slovenského školstva a spoločnosti bez korupcie.

Jubilejné 20. odovzdávanie cien Via Bona Slovakia, ktorú vyhlasuje Nadácia Pontis, prinieslo víťazstvo pre spoločnosť Profesia. Zaujala komplexnosťou a odbornosťou svojich spoločensky zodpovedných aktivít.

“Vnímam, že je dôležité, aby spoločenská zodpovednosť firmy nebola iba do počtu. Zamestnanci ju majú vnímať aj počas bežných pracovných dní, ako súčasť firemnej kultúry, interných pravidiel či poslania firmy. Spoločnosť Profesia dlhé roky popularizuje a otvára témy, ktoré často nie sú považované za atraktívne. Naše víťazstvo je dôkazom, že aj malá firma má pomerne veľké možnosti meniť spoločenské povedomie,“ hovorí riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.  

3 piliere: Školstvo, zamestnávanie ZŤP a boj s korupciou

Moderný manažment ľudí v slovenskom školstve, uplatnenie zdravotne znevýhodnených na trhu práce, a boj proti korupcii. Toto sú smery, v ktorých sa spoločnosť Profesia snaží dopomôcť k zlepšeniu stavu súčasnej spoločnosti. Mimo finančnej pomoci na boj s korupciou sa spolieha najmä na odborné skúsenosti svojich ľudí a cenné dáta.

„Naše aktivity priamo súvisia s pracovným zameraním firmy. Využívame naše dlhoročné skúsenosti na trhu práce a exkluzívne dáta. V súvislosti so školstvom sme ešte v roku 2013 predstavili portál Edujobs.sk, kde môžu školy zadarmo uverejňovať pracovné ponuky. Zároveň sme pred dvoma rokmi spustili Akadémiu pre riaditeľov, ktorá vedeniu základných a stredných škôl prináša skúsenosti z firiem a príklady dobrej praxe v oblasti ľudských zdrojov. Riaditelia tak získavajú znalosti, ktoré im často chýbajú,“ vysvetľuje Ivana Molnárová.

Aktivity na zlepšenie školského prostredia už v minulosti neocenili iba školy a odborná verejnosť, ale napríklad aj ministerstvo školstva. Portál Edujobs.sk získal aj ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2013.

Hľadanie príležitostí pre ľudí so znevýhodnením

Špecifickou aktivitou je pomoc ohrozeným skupinám na trhu práce. Spoločnosť Profesia pracuje na tom, aby zamestnávatelia na Slovensku dávali príležitosť uchádzačom so zdravotným znevýhodnením.

Od roku 2013 Profesia prevádzkuje portál Dielne.sk, ktorý umožňuje vyhľadať chránené dielne podľa produktu či kraja. Tento rok ho spoločnosť rozšírila o sociálne podniky. Firmy motivuje, k tomu, aby využívali ich služby aj v rámci náhradného plnenia.

V marci 2019 Profesia bezplatne sprístupnila firmám databázu životopisov zdravotne znevýhodnených uchádzačov o prácu. Z vyše 80-tisíc aktívnych životopisov uchádzačov na Profesia.sk tvoria zdravotne znevýhodnení približne dve percentá. Až 70 percent z nich má stredoškolské vzdelanie, vysokú školu ukončilo približne 15 percent. Reálne skúsenosti s kolegami, ktorí majú znevýhodnenie, na pracovisku má však len minimum ľudí.

Prieskum, do ktorého sa prostredníctvom portálu Platy.sk zapojilo 2 704 respondentov tento rok ukázal, že takéhoto kolegu má medzi sebou iba 15 percent Slovákov. Podiel oproti výsledkom z rovnakého prieskumu v roku 2018 dokonca ešte klesol. Profesia však upozorňuje, že zvýšenie zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením možno dosiahnuť iba osobitným prístupom. Aj z tohto dôvodu vznikol program Výpomoc so srdcom.

Skúsenosti vďaka inovatívnemu programu

„Výpomoc so srdcom vznikla, aby sme na otvorenom trhu práce spájali uchádzačov so zdravotnými znevýhodneniami so zamestnávateľmi, ktorí im poskytnú uplatnenie. Medzi naše úspechy patrí napríklad spolupráca so spoločnosťou Curaden Slovakia, v ktorej sme pod vedením odborníkov pomohli získať zaradenie do kolektívu už štyrom ľuďom so špecifickými potrebami. Boli to uchádzači s Downnovým syndrómom, autizmom či psychickým ochorením,“ vysvetľuje CSR manažérka spoločnosti Profesia Anna Podlesná.

Profesia zistila, že problémom pri zamestnávaní tejto skupiny ľudí nie sú iba obavy a nedostatočné pracovné príležitosti, ale aj chýbajúce kariérové poradenstvo. Uchádzači potrebujú pomoc s tvorbou životopisu, oslovovaním firiem, ale aj prípravu na rozhovor so zamestnávateľmi. Po nájdení vhodnej práce je následne potrebná pomoc so zaradením do pracovného kolektívu a neraz aj zaučenie kolegov v tom, ako správne vzájomne komunikovať. Rozsah tejto pomoci je individuálny podľa schopností uchádzača a kľúčovú úlohu zohráva dôvera.

Nadobudnuté skúsenosti sa preto Profesia rozhodla využiť na vytvorenie tlaku na vládu, od ktorej aktuálne žiada dve zmeny zákona: Zavedenie novej služby s názvom asistent pracovného začlenenia a zrušenie § 66 Zákonníka práce. Ten hovorí o tom, že ak chce firma prepustiť zamestnanca so zdravotným znevýhodnením, potrebuje na to najskôr schválenie od príslušného úradu práce. Podľa údajov Profesie je však tento nástroj, ktorý mal pôvodne ZŤP pracovníkom pomáhať, jedným z najčastejších dôvodov, ktoré odrádzajú firmy od zamestnávania týchto ľudí.

 

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.