13. 06. 2023 Swiss Re

Program Shine opäť podporí začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v sociálnych inováciách

Swiss Re Foundation vyhlasuje tretí ročník grantového programu.

Máte nápad, ako riešiť aktuálne spoločenské problémy? Prihláste svoj projekt, získajte účasť v šesťmesačnom akceleračnom programe, mentoring od biznis koučov a grant až do výšky 25 000 eur.

Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis a BOOKBRIDGE hľadajú v programe Shine začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, ktorých produkt by mal byť inovatívny a mať silný sociálny zámer.

Shine iniciatívu podporuje Swiss Re Slovakia, ktorá u nás pôsobí už viac ako 16 rokov a aktívne spolupracuje s miestnou komunitou.

Kto sa môže prihlásiť?

Inovátori a inovátorky môžu byť súčasťou neformálnej skupiny alebo môžu pracovať v skúsenej organizácii či firme, ktorá hľadá nové oblasti pôsobenia, prípadne chce expandovať s novým projektom.

Prihlásené projekty by mali riešiť problémy v jednej z oblastí:

Predchádzanie dôsledkom klimatických zmien (Natural hazard and climate risk management):

  • Klíma a smart poľnohospodárstvo,
  • zníženie negatívnych dopadov na klímu (recyklácia, obnoviteľné zdroje, zalesňovanie, nulový odpad).

Zlepšovanie zdravia (Access to Health):

  • Dostupná zdravotná starostlivosť,
  • zdravá výživa.

V programe Shine získate:

  • účasť na 6-mesačnom akceleračnom programe,
  • vedenie a konzultácie od skúsených mentorov a biznis koučov, ktorí pomôžu s vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,
  • zviditeľnenie sa v ekosystéme sociálnych inovátorov,
  • dlhodobú spoluprácu so Swiss Re Foundation,
  • príležitosť rásť profesionálne aj osobnostne pod vedením profesionálnych koučov, v súlade s medzinárodnými štandardmi,
  • grant do výšky až 25 000 eur na realizáciu svojej vízie.

Prihlasovanie

Prihláste sa prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na: https://awards.swissrefoundation.org/en/ do 9. mája 2023.

Celá komunikácia (prihláška, pohovor) bude prebiehať v anglickom jazyku.

Cyklus programu

 

Časový harmonogram

12. apríl – 9. máj 2023
Prihlasovanie projektov do programu

10. máj – 19. máj 2023
Hodnotenie a shortlistovanie projektov

22. máj – 2. jún 2023
Finálny výber projektov

5. jún – 9. jún 2023
Vyhlásenie výsledkov

september 2023 – marec 2024
6-mesačný akceleračný program

apríl 2024 – september 2024
Monitoring a sledovanie dopadu

Viac informácií o programe Shine nájdete v brožúre

Máte otázky?

Kontaktujte Norberta Maura, senior programového manažéra Nadácie Pontis, emailom na shine@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0918 778 780.