12. 12. 2022 U. S. Steel Košice

Program Spoločne pre región 2023 podporí komunitné projekty na východe Slovenska sumou 30 000 EUR

Oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. dnes otvorila 16. ročník grantového programu Spoločne pre región 2023. Ten je určený na podporu lokálnych komunitných projektov s aktívnym zapojením obyvateľov, vrátane zamestnancov U. S. Steel Košice. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja sa môžu uchádzať o grant vo výške 3 000 eur na projekty v štyroch oblastiach. Podporené môžu byť aktivity zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ako aj rozvojové aktivity pre deti a mládež. Vítané sú udržateľné riešenia realizované v partnerstve organizácií z viacerých sektorov.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov rozdelí 30 000 eur. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe U. S. Steel Košice. Žiadosti o podporu je možné zasielať do 13. februára 2023.
Prezident U. S. Steel Košice James Bruno hovorí: „Prostredníctvom tohto programu dávame pomocnú ruku tým, ktorým rovnako ako nám záleží na tomto regióne a sú ochotní pre jeho rozvoj niečo urobiť. Motivované a angažované komunity dokážu priniesť pozitívne riešenia pre život ľudí v regióne. Obzvlášť si cením, že mnoho rokov sa ako dobrovoľníci alebo organizátori komunitného života v rôznych oblastiach zapájajú aj naši zamestnanci.“
V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 130 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 324 400 eur. V ročníku 2022 granty prispeli k revitalizácii detských ihrísk v obci Poľov a Belža, jazdeckého areálu v obci Silická Brezová i komunitnej zóny v obci Lúčka. Zdravotne znevýhodnené deti zase mohli robiť pokroky so psím terapeutom. Cieľom ďalších projektov bolo zapojiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do environmentálnych a tvorivých aktivít a naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.