07. 05. 2024 Generali Poisťovňa

Program Učenie pre život pôsobí už v 26-tich lokalitách naprieč Slovenskom

Vzdelávací program Učenie pre život sa rozrastá do nových lokalít prostredníctvom 10 nových materských centier. Aktuálne je tak pod záštitou Únie materských centier a poisťovne Generali celkom 20 materských centier na 26 rôznych miestach v rámci Slovenska.

Program Učenie pre život, ktorý zastrešuje Únia materských centier a poisťovňa Generali v rámci iniciatívy The Human Safety Net, pomáha znevýhodneným komunitám už šiesty rok. Vďaka grantu, ktorý poskytla skupina Generali, sa program mohol tento rok rozrásť o ďalších 10 materských centier a pomáhať tak ďalším deťom na ich ceste za lepšou budúcnosťou.

„Mnoho detí zo znevýhodneného prostredia nemá v ranom období dostatok interakcií, ktoré ich správne rozvíjajú a z toho dôvodu sa ocitajú na okraji spoločnosti, kde často zostávajú uväznené aj v dospelosti. Následne sa z nich stávajú rodičia, ktorí nemajú možnosti a ani nevedia, ako sa kvalitne venovať deťom. Naším cieľom je pomôcť rodinám vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, aby oni a ich deti mali šancu na lepší život,“ hovorí Monika Majerčíková, koordinátorka programu Učenie pre život z poisťovne Generali.

Šanca na lepší život

Jedným z kľúčových cieľov bezplatného celoslovenského programu je poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia vo veku 0-6 rokov potrebné podnety na zdravý vývoj, aby boli na rovnakej úrovni svojich rovesníkov z majority. Súčasťou programu sú rôzne aktivity a workshopy vedené odborníkmi, ktoré sa zameriavajú na rozvoj jemnej motoriky, zmyslov, reči, matematického myslenia a ďalších zručností pomocou Montessori metódy.

Aktuálne program poskytuje aj ďalšiu pomoc a podporu. Okrem kurzov a workshopov organizuje aj letné tábory pre deti, a doučovania pre tých, ktorí sa blížia k veku povinnej školskej dochádzky. Navyše, program vytvára siete pomoci, ktoré spájajú rodiny s ďalšími organizáciami a úradmi, aby im poskytli potrebnú podporu.

Čísla hovoria jasne

Okrem toho podporuje aj inkluzívne prostredie, kde sa rodiny môžu vzájomne spoznávať. Úspešná spolupráca sa neodzrkadľuje iba zo sociálneho hľadiska. Analýza spoločenského vplyvu programu, vykonávaná Jurajom Mikušom z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského, ukazuje pozitívny vplyv programu na rodiny. Odborným meraním sa preukázalo, že program doteraz pomohol viac ako 500 rodinám a 650 deťom.

Viac o Učení pre život a o konkrétnych materských centrách zapojených do programu sa dočítate na webe www.uceniepreživot.sk

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.