22. 10. 2019 ESET

Prví laureáti ocenenia ESET Science Award sú známi

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii „Výnimočný mladý vedec do 35 rokov“ sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“. Na slávnostnom galavečeri si prebrali ocenenia za účasti slovenskej a medzinárodnej vedeckej obce, ako aj prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá nad projektom prevzala záštitu.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych príprav a vyhodnocovacieho procesu, vyhlásila Nadácia ESET laureátov prvého ročníka ocenenia. Predstavila ich na slávnostnom galavečeri v piatok 18. októbra 2019. Laureátov prvých dvoch vedeckých kategórií vybrala medzinárodná komisia zložená z odborníkov pôsobiacich na prestížnych vedeckých pracovískách, medzi ktorými boli nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu prof. Erwin Neher, švajčiarska fyzička prof. Ursula Keller, maďarský matematik prof. László Lovász, nemecký biológ prof. Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ prof. Christopher Csíkszentmihályi. O laureátovi kategórie „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“ rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Pozrite si tiež záznam z galavečera ESET Science Award.

„Všetci traja laureáti, ale aj finalisti sú reprezentantmi modernej vedy. Ich vedecký výskum je dnes vysoko relevantný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, a odpovedá na otázky, ktorým čelí spoločnosť globálne. Všetkým by som rád zablahoželal a verím, že aj toto ocenenie im pomôže v ich ďalšej vedeckej dráhe,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

„Napriek množstvu najrôznejších ocenení na Slovensku, považujem ESET Science Award za mimoriadnu a prelomovú udalosť. Odvahu Nadácie ESET zveriť hodnotenie vedcov významným osobnostiam svetovej vedy, medzi nimi i nositeľom Nobelovej ceny, je krokom, ktorý nemá na Slovensku precedens. Nemalé finančné ocenenie, ktoré venuje súkromná spoločnosť bez toho, aby priamo či nepriamo akýmkoľvek spôsobom na danej vedeckej oblasti profitovala, je gestom, ktoré nepotrebuje komentár. Sumár menovaných troch atribútov – renomovaní posudzovatelia, finančné ocenenie, účasť súkromnej spoločnosti – považujem za prelomový a na Slovensku dosiaľ nevídaný a určite obdivovania hodný krok,“ doplnil predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Sviatok vedy na Slovensku

Nadácia ESET pripravila v rámci ocenenia ESET Science Award v dňoch 17. – 18. októbra 2019 aj niekoľko príležitostí na lepšie spoznanie slovenskej a medzinárodnej vedy. Najskôr sa vo štvrtok 17. októbra 2019 uskutočnil popularizačný festival vedy – Voices of Science, na ktorom mali okrem iného prednášku legenda robotiky prof. Ruzena Bajcsy, ktorá porozprávala o svojom živote s vedou a po nej nasledoval nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu prof. Erwin Neher, ktorý porozprával o svojej ceste k „nobelovke“.

V deň oceňovania výnimočných slovenských vedcov, sa v piatok 18. októbra konalo privítanie členov medzinárodnej poroty v priestoroch spoločnosti ESET za účasti zamestnancov firmy. Tých čakal v doobedňajších hodinách náročný výber laureátov ESET Science Award. Následne sa presunuli na slávnostný obed s ambasádormi prvého ročníka tohto ocenenia, ktorými sú expert na fotoniku a integrovanú optiku prof. Pavel Cheben a legenda robotiky prof. Ruzena Bajcsy. Na obede sa zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý držal záštitu nad týmto ocenením od jeho vzniku, ešte ako úradujúci prezident. Spolu so vzácnymi hosťami, majiteľmi spoločnosti ESET, ako aj so zástupcami Nadácie ESET, ktorá ESET Science Award organizuje, tak mali možnosť diskutovať o témach, ako je odchod talentov z krajiny, financovanie vedy, či zastúpenie žien vo vede a výskume.

Sochár Filip Šicko navrhol pre ocenenie inštaláciu s názvom V jadre poznania. Tá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania – nevyriešený problém. Inštalácia bola súčasťou bratislavských podujatí Európska noc výskumníkov a Biela noc, kde sa o svetelné efekty inštalácie postaral ďalší talentovaný umelec, Ján Šicko. Počas galavečera sa dielo bratov Šickovcov stalo dominantou pred budovou Slovenskej filharmónie a v neposlednom rade jeho zmenšená podoba poputuje do rúk trom laureátom ocenenia.

Kto sú laureáti ocenenia ESET Science Award?

Ján Tkáč, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Tkáč pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty. Princíp, z ktorého vychádza, sú zmeny zloženia cukrov na povrchu buniek. Práve to ukazuje najrôznejšie fyziologické procesy, ale aj niektoré ochorenia. Spomenutý princíp sa dá aplikovať na rôzne nádorové ochorenia, no práve pri rakovine prostaty je spoľahlivosť tohto indikátora veľmi vysoká. V budúcnosti by sa Ján Tkáč so svojím tímom chcel sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakoviny prsníka.

Ján Tkáč získal v roku 2012 ako vôbec prvý vedec na Slovensku prestížny European Research Council Starting grant zameraný na využitie nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal opäť ako prvý a zatiaľ jediný Slovák grant European Research Council Proof of Concept zameraný na komercializáciu diagnostických setov na skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Na tento účel založil so svojím tímom start-up Glycanostics.

 

Ľubomíra Tóthová, laureátka kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ľubomíra Tóthová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Test zo slín by mal nefrologických pacientov odbremeniť od častého odberu krvi. V slinách sa Ľubomíra snaží analyzovať odpadové látky metabolizmu – kreatinín a močovinu. U zdravých ľudí sú prítomné v slinách vo veľmi nízkych koncentráciách. Avšak v prípade, že sú obličky poškodené, močovina a kreatinín sa začnú hromadiť v tele, v krvi, ale aj v slinách. Močovina a kreatinín v slinách sa síce nedajú využiť na skorú diagnostiku zlyhávania obličiek, no umožňujú neinvazívne sledovať efektivitu liečby a postup choroby. Test by bol vhodný pre pacientov na dialýze, po transplantácii obličiek, ale aj pre diabetikov a hypertonikov s poškodenými obličkami. Vedkyňa však skúma aj nové biomarkery, ktoré by umožnili tak veľmi potrebnú skorú diagnostiku poškodenia alebo zlyhania obličiek.

 

Tomáš Vinař, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa bioinformatikou. Je garantom študijného programu Dátová veda. Bioinformatika je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. Tomáš Vinař aktuálne pracuje na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Nové metódy, ktoré vyvíja, umožnia v budúcnosti využívať tieto zariadenia priamo v nemocniciach a ambulanciách a napomôžu tak napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby.

Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na Cornellovej univerzite v USA. Na Univerzite Komenského je spoluzakladateľom interdisciplinárnych študijných programov Bioinformatika a Dátová veda a vyučuje aj predmety zamerané na algoritmické riešenie ťažkých problémov, strojové učenie a integráciu dát, ktoré vychovávajú v súčasnosti na celom svete mimoriadne žiadaných odborníkov.

Tvrdí, že úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní doposiaľ neprebádaného. Pevne verí, že napriek tomu, že digitálny obsah dostupný cez internet je dnes pokročilý, živý učiteľ je pre študentov stále prínosom. Avšak musí im prinášať niečo navyše, čo nemôžu získať len pozeraním videí. Jeho snahou je v maximálne možnej miere budovať dialóg a reagovať na podnety študentov, aby sa sami stali neoddeliteľnou súčasťou prednášok.