25. 04. 2022 Všeobecná úverová banka

Prvý ročník VÚB Atlas fóra

Slovensko na Deň Zeme 22.4.2022 spoznalo najprínosnejšie zelené projekty roka 2021. Spolu až osem iniciatív získalo v druhom ročníku enviro ocenenie Atlas od Nadácie VÚB. Pod prínos cien sa podpísali Ministerstvo životného prostredia SR, organizácia ZMOS a tiež známy britský tvorca prírodopisných filmov a ochranár Nigel Marven, jeden z najznámejších britských tvorcov prírodopisných dokumentov, ktorý sa osobne zúčastnil udeľovania cien Atlas. Ocenenie bolo zverejnené ako špeciálny dokument, ktorý je poctou líderkám a lídrom za zásluhy v ochrane prírody. Upozorňuje na problémy a nevyhnutné riešenia, týkajúce sa budúcnosti nás všetkých.

Okrem enviro ocenenia, VÚB banka zorganizovala prvý ročník ATLAS fóra, ktorý sa konal 24. mája 2022. VÚB ATLAS Fórum je platforma pre tých, ktorí sa rozhodli alebo rozhodujú kráčať cestou k udržateľnosti. Cieľom je diskutovať o prístupoch a riešeniach vypracovania stratégií a akčných plánov pre udržateľnú prevádzku, zelené financovanie a pozitívnu spoločenskú transformáciu.

VÚB ATLAS Fórum je priestor na zdieľanie nápadov, riešení a postupov, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu zelenej, inteligentnej a spravodlivej budúcnosti pre všetkých. Vznik tejto platformy je výsledkom aktivít VÚB banky, ktorá sa v Zelenom manifeste zverejnenom v roku 2020 pustila do diskusie a implementovala viaceré riešenia na zníženie environmentálnych dopadov prevádzky svojej budovy, vozového parku, cestovania, obstarávania produktov, či odpadového hospodárstva. Zároveň uviedla nové zelené finančné a investičné produkty pre jednotlivcov, obce a firmy.

VÚB chce ísť aj naďalej príkladom a vypracováva komplexnú analýzu zdrojov emisií CO2, identifikuje rôzne technologické a netechnologické opatrenia na ich zníženie a kompenzáciu, pričom sa plánuje stať klimaticky neutrálnou bankou do roku 2030 s cieľom motivovať svojich klientov, aby sa pripojili k zelenej zmene.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.