30. 05. 2024 Swiss Re

Revolúcia v odpadovom hospodárstve: Hmyz ako krmivo pre zvieratá aj čistič plastov

Prelomový startup Parkan Crudes, víťaz aktuálneho ročníka programu Shine od Swiss Re Foundation, chce zmeniť spôsob nakladania s odpadom a poskytnúť udržateľné a cenovo dostupné alternatívy krmív pre zvieratá.

Európa čelí značnému deficitu bielkovín v krmivách pre zvieratá, čo vedie k dovozu viac ako 300 000 ton rybej múčky ročne, predovšetkým z Afriky. Táto prax vyčerpáva morské zdroje a narúša oceánske ekosystémy. Súčasne Európa zápasí s plytvaním potravinami, pričom približne 30 % vyrobených potravín sa v rôznych fázach vyhodí.

Tieto problémy vyplývajú z komplikovanej legislatívy a nedostatočnej infraštruktúry nakladania s nepredanými potravinami, ale tiež nedostatku udržateľných alternatív pri výrobe krmív pre zvieratá. Tradičné metódy, ako je kompostovanie a výroba bioplynu, nedokážu opätovne získať cenné živiny a vrátiť ich efektívne do krmivárstva, zatiaľ čo vysoké náklady na hmyziu bielkovinu zo zahraničia v porovnaní s rybou múčkou odrádzajú poľnohospodárov od prechodu na udržateľnejšie možnosti,“ vysvetľuje Erik Nickman, spoluzakladateľ spoločnosti.

Inovatívne riešenie

Parkan Crudes ponúka riešenie odpadového hospodárstva využívajúce hmyz, konkrétne larvy, ktoré sa po spracovaní zvyškov potravinárskej výroby a nepredaných potravín odoberú, zmrazia a predajú krmivárskemu priemyslu. Zameranie na miestnu produkciu bielkovín navyše znižuje závislosť od dovozu rybej múčky, čím sa podporuje regionálna sebestačnosť a minimalizujú sa emisie z dopravy. 

Startup vyvinul aj špeciálne larvy na technické účely, ktoré sa využívajú pod patentovaným systémom ecolTrade®. Tieto larvy úspešne čistia plastové obaly od biologicky rozložiteľných materiálov, čo umožňuje vyššiu recykláciu plastov. Supermarkety, ktorým budú tieto unikátne udržateľné služby poskytované, by mali profitovať zo zníženia množstva potravinového a plastového odpadu, čo prispeje k ich environmentálnym cieľom a zlepší hodnotenie v rámci ESG. 

Hospodársky a sociálny dopad

Z hospodárskeho hľadiska ponúka projekt významné výhody najmä poľnohospodárom, vrátane úspory nákladov vďaka konkurencieschopným cenám lokálne vyrábanej hmyzej bielkovine a prírodných hnojív. Vzápätí sa ich produkty budú môcť dostať späť na pulty obchodných reťazcov s pridanou hodnotou a nižšou uhlíkovou stopou.

Táto zmena ovplyvní aj trh s dovozom rybej múčky, podporí domácu produkciu a vytvorí nové podnikateľské príležitosti v odvetví chovu hmyzu.

Z environmentálneho pohľadu projekt znižuje emisie uhlíka odklonením potravinového odpadu od neefektívneho spracovania, nahradením dovážanej rybej múčky a využitím vedľajších produktov chovu hmyzu, a to organického hnojiva ako náhradu za chemické hnojivá. V rámci plánovaného rozšírenia pilotného projektu sa očakáva úspora až 24 000 ton CO2 ročne.

„Prostredníctvom inovatívneho využívania chovu hmyzu a zamerania sa na miestnu produkciu ponúka Parkan Crudes udržateľné a ekonomicky životaschopné riešenie, ktoré je pripravené výrazne ovplyvniť životné prostredie aj hospodárstvo, a presne takéto projekty chceme prostredníctvom programu Shine podporovať,“ hovorí Zuzana Szalaiová, programová manažérka Shine na Slovensku.

Startup už nadviazal partnerstvá so sieťami supermarketov na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť svoj dosah a propagovať udržateľné postupy zabraňovania vzniku odpadov v celej Európe.

Program Shine

Program Shine od Swiss Re Foundation podporuje sociálne inovácie v ich úvodných fázach alebo v prístupe na nové trhy. Zameriava sa na projekty, ktoré pomáhajú predchádzať dôsledkom klimatických zmien a zlepšujú zdravie. Do štvrtého ročníka sa prihlásilo celkovo 22 projektov, z ktorého víťazne vyšla spoločnosť Parkan Crudes. Okrem finančnej podpory získava inovátor expertnú pomoc Swiss Re odborníkov v 5-mesačnom akceleračnom programe, ktorý bude cieliť na vytvorenie udržateľného biznis plánu.