28. 03. 2019

Riaditelia Business Leaders Forum diskutovali o prioritách združenia

Viac ako 35 riaditeľov a riaditeliek členských firiem Business Leaders Forum (BLF) prijalo pozvanie na CEOs stretnutie 26. marca v bratislavskej galérii Umelka. Stretnutia sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska. Vo svojom príhovore vyzdvihol dve témy, ktorým by firmy i celá spoločnosť mali venovať väčšiu pozornosť, a to kvalita vzdelávania a marginalizované rómske komunity.

Riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak a výkonný riaditeľ BLF Michal Kišša predstavili aktuálne aktivity združenia, medzi ktorými vyzdvihli nové iniciatívy, ako je program expertného dobrovoľníctva Digital Skills.

Stretnutie CEOs hosťoval riaditeľ spoločnosti Tatra banka a aktuálny prezident BLF Michal Liday, ktorý otvoril tému odlivu talentov do zahraničia. Tejto téme sa venuje aj organizácia LEAF. Jej riaditeľ Branislav Kleskeň na stretnutí predstavili projekt „Vráť sa“ zameraný práve na návrat talentov späť na Slovensko. Predstavitelia firiem v diskusii zdôraznili nutnosť vytvárať na Slovensku pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, ktoré ponúknu atraktívnu možnosť uplatnenia a rastu aj pre ľudí, ktorí odišli študovať do zahraničia.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.