26. 09. 2019 U. S. Steel Košice

September v U. S. Steel Košice

Košice sú už trištvrte roka Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva

Medzi lídrov firemného dobrovoľníctva patrí mnoho rokov spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorej dobrovoľnícke projekty, skúsenosti a odporúčania odprezentovala Ľubomíra Šoltésová z vonkajších vzťahov USSK zástupcom viacerých európskych miest pri ich oficiálnom prijatí primátorom Jaroslavom Polačekom v Historickej radnici dňa 15. septembra. Dobrovoľníctvo má veľký potenciál pri skvalitňovaní života v komunitách či posilňovaní vzťahu k svojmu regiónu. Medzinárodná výmena skúseností je veľmi inšpirujúca a napomáha implementovať nové i overené riešenia v prospech obyvateľov Európy. Na snímke odborníci na dobrovoľníctvo z Dánska, Nemecka, Talianska, Portugalska a ďalších európskych krajín počas prijatia v Historickej radnici mesta Košice.

Spoločná deklarácia hutníkov z Českej republiky, Poľska a Slovenska

V dňoch 18. – 19. septembra  sa uskutočnilo v Dolnej Lomnej 5. stretnutie zástupcov zamestnancov, odborových organizácií a odborových zväzov z väčšiny firiem oceliarskeho priemyslu pôsobiacich na území Českej republiky, Poľska a Slovenska. Za USSK sa na ňom zúčastnil Michal Pintér, riaditeľ pre styk s vládou a EÚ. Účastníci rokovania sa zhodli, že je bezpodmienečne nutné kríze európskeho oceliarstva spoločne čeliť všetkými dostupnými prostriedkami a prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej, okrem iného žiadajú zachovať a podporovať oceliarsky priemysel ako  neoddeliteľnú a potrebnú súčasť priemyslu EÚ, jeho rozvoja a tvorby pracovných miest. Zároveň požadujú zabezpečiť rovnaké podmienky pre európskych oceliarov na globálnom trhu prostredníctvom obmedzenia dovozu tzv. špinavej ocele do EÚ z tretích krajín, ktoré nedodržujú  ekvivalentné environmentálne a sociálne štandardy, a to napr. pomocou uhlíkového cla.  Len tak možno  dlhodobo zamedziť presťahovaniu priemyslu mimo EÚ, ktoré by spôsobilo vyšší únik  uhlíkových emisií v globálnom meradle. Oceliari žiadajú európsku odborovú centrálu IndustriAll zorganizovať v Bruseli protestnú akciu pred Európskym parlamentom a odovzdať  Akčný plán na zachovanie priemyslu v EÚ.

Ekologická doprava v USSK

Cyklistika je nepochybne považovaná za spôsob dopravy, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Mnohí zamestnanci USSK sú nadšení cyklisti. Len v mesiaci september prišli zamestnanci do práce na bicykli 3968 krát. Počas Európskeho týždňa mobility to bolo spolu 910 zamestnancov, ale najviac, až 204 zamestnancov, prišlo do práce na bicykli v stredu 11. septembra.  Ďalšou formou ekologickej prepravy je využívanie služobných bicyklov vo výrobnom areáli, kde slúžia najmä na presun zamestnancov po prevádzkach, na porady, školenia či na iné útvary. V USSK sa ich pohybuje zopár stoviek a vzhľadom na dĺžku liniek a rozsah podniku je to už mnoho rokov zároveň ekologické i ekonomické riešenie. „Len v divíznom závode Zušľachťovne a obalová vetva používame v súčasnosti 164 bicyklov. Desať z nich sú trojkolesové bicykle, ktoré slúžia na prevoz náradia a malých náhradných dielov počas opráv, na odvoz vzoriek do laboratórií či výber materiálu zo skladu,“ objasňuje Tibor Kovács, riaditeľ DZ. Podobné využitie má aj 45 služobných bicyklov v DZ Studená valcovňa a ďalšie desiatky v ostatných DZ.