15. 10. 2022 Adient Slovakia

Škola v praxi

Adient Slovensko aj v tomto školskom roku pokračuje v partnerskom programe vzdelávania so strednou odbornou školou, ktorý vníma ako investíciu do budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že väčšina procesov v Adient biznis centre súvisí s finančným riadením, spojenie s obchodnou akadémiou bolo prirodzenou voľbou.

Študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie Račianska praxujú postupne na najväčších finančných oddeleniach, ako napr. oddelenie záväzkov či pohľadávok. Na každom oddelení strávia spravidla niekoľko týždňov kedy si prechádzajú celým procesom daného oddelenia. Pridanou hodnotou je tak reálny kontakt s praxou, ktorý nie je napriek snahe školy možný úplne nasimulovať v jej priestoroch. Okrem odbornej praxe sa študenti tiež zdokonaľujú v angličtine, čím si zvyšujú svoju kvalifikáciu a šancu pracovať v budúcnosti v podobnej firme.

Projekt beží už niekoľko rokov. Viac informácií a spätnú väzbu účastníkov zapojených do projektu sa dozviete v tomto videu: