21. 11. 2019

Prieskum FOCUS pre BLF: Slováci chcú, aby firmy bojovali proti klimatickej zmene a korupcii

Až 94 % ľudí si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania. Vyplýva to z októbrového prieskumu agentúry FOCUS pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Firmy by sa, podľa verejnosti, mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní dopadu klimatických zmien. Ukázalo sa tiež, že Slováci ako spoločensky zodpovedné najviac rozoznávajú obchodné reťazce a mobilných operátorov.

Business Leaders Forum, v spolupráci s agentúrou FOCUS, každé dva roky realizuje prieskum, ktorého cieľom je zistiť trendy vo vnímaní zodpovedného podnikania (skr. CSR, z angl. corporate social responsibility) širokou verejnosťou. Prieskum prebiehal dotazníkovou formou na reprezentatívnej vzorke 1 021 respondentov vo veku od 18 rokov.

Väčšina opýtaných (94 %) je názoru, že „firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách“. Toto presvedčenie „určite“ zdieľa viac ako polovica dospelých (59 %) a k názoru „skôr áno“ sa priklonila ďalšia viac ako tretina respondentov (35 %).

 

Firmy by sa mali angažovať aj v celospoločenských témach

Firmy by sa podľa prieskumu mali zaoberať aj podporou riešenia celospoločenských problémov, ako sú klimatická zmena alebo korupcia. Verejnosť za najdôležitejšiu považuje podporu ochrany životného prostredia a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny (53 %). Dôležitosť témy oproti roku 2017 vzrástla až o 12 %. Ďalej sú za dôležité považované témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich začlenenie (42 %), podpora vzdelávania mladej generácie (42 %) či boj proti korupcii (37 %).

Zodpovedným firmám dominujú obchodné reťazce a telekomunikační operátori

Verejnosť ako spoločensky zodpovedné najčastejšie rozoznáva firmy, ktoré svoje aktivity komunikujú priamo zákazníkom a každodenne s nimi prichádzajú do styku. Práve tieto firmy sú aj členmi združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. Oslovení spontánne menovali  predovšetkým najväčšie obchodné reťazce (Lidl – 13 %, Kaufland – 8%, Tesco – 8 %) a telekomunikačných operátorov (Orange – 10 %, Slovak Telekom – 9 %, O2 – 5 %).

„Tieto spoločnosti svoje CSR aktivity komunikujú už dlhodobo. Navyše zákazníkov vzdelávajú a motivujú ich pozerať sa aj na iné aspekty tovarov a služieb, ako je len cena,“ uvádza Michal Kišša, výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum.

Pri nákupe tovarov a služieb v obchodoch (pričom cena výrobku alebo služby vyhovuje požiadavkám opýtaných) je pre opýtaných najdôležitejšia kvalita výrobku/služby a tiež životnosť. Až s výraznejším odstupom nastupujú kritériá ako ekologickosť produktov, transparentná a etická reklama či sociálny rozmer výrobku alebo služby.

„Na Slovensku ešte stále chýba väčší spotrebiteľský aktivizmus, teda výraznejšie vyžadovanie si zodpovednosti od firiem. Práve spotrebitelia môžu svojimi peňaženkami podnikateľov ovplyvniť a jasne ukázať, že tí nezodpovední u nás nie sú vítaní,“ dodáva M. Kišša.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.