12. 12. 2019 Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne znova s certifikátom za transparetný nadačný fond

Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci s KPMG.

Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis už tretí raz potvrdil svoje silné postavenie v neziskovom sektore v oblasti otvoreného prístupu k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti a právom sa radí k lídrom certifikovaným na podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka 4. decembra 2019.

Certifikáty udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka Nadácie Socia.

Nadácie a nadačné fondy sú dôležitou súčasťou neziskového sektora a ich činnosti sa orientujú na verejnoprospešné aktivity. S cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov vytvorila v roku 2015 Asociácia firemných nadácii Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, ku ktorému sa zaviazali všetci členovia Asociácie.

K princípom  Kódexu sa hlási aj Nadačný fond Slovenských elektrární, cez ktorý spoločnosť podporuje komunity v okolí jednotlivých elektrární, pomáha znevýhodneným ľuďom v ich iniciatívach a vytvára priestor pre aktívnych mladých ľudí v oblasti podory vzdelania a vedy.

Na Slovensku je osemtisíc aktívnych nadácií, z toho, okrem Slovenských elektrární, certifikát transparentnej firemnej nadácie získali: Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Telekom, Nadačný fond Accenture, Nadačný fond Baumit.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte Open Data.

ASFIN

Neformálna platforma vznikla v roku 2013 s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Medzi zakladajúcich členov asociácie patrí osem významných firemných nadácií a nadačných fondov – Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadácia ZSE, Nadačný fond Slovenských elektrární a Nadačný fond Telekom.