20. 01. 2023 Philip Morris Slovakia

Spoločnosť Philip Morris Slovakia získala prestížny certifikát Top Employer Slovakia 2023 už deviaty rok po sebe

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. získala už deviaty rok po sebe prestížny medzinárodný certifikát Top Employer Slovakia. Jej materská spoločnosť Philip Morris International zároveň toto ocenenie získala na globálnej úrovni. Certifikát udeľuje Top Employers Institute, ktorý vykonáva audity spoločností, hodnotí kvalitu HR procesov a posudzuje firmy z pohľadu najlepšieho zamestnávateľa. Certifikáciu môžu získať iba spoločnosti, ktoré splnia prísne podmienky v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a prejdú nezávislým auditom.

„Opäť a to po deviatykrát sme dokázali, že sme výnimočným a najlepším zamestnávateľom. Som neskutočne hrdý na to, že sa nám na Slovensku podarilo obhájiť certifikáciu Top Employer. Je to dôkaz toho, že právom patríme medzi najlepších a zároveň to odzrkadľuje fakt, že v tíme máme tých najlepších odborníkov. Počas uplynulých rokov sme čelili nezvyčajným výzvam, museli sme sa veľmi rýchlo prispôsobiť zmenám, ktoré pandémia a následne kríza priniesli. A aj napriek týmto neľahkým časom sa nám naďalej darí vytvárať vynikajúce pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Ale to neznamená, že nám nechýba pokora. S týmto ocenením totiž prichádza záväzok robiť veci ešte lepšie a poskytovať ľuďom v tíme také pracovné prostredie a klímu, aby sa tu cítili čo najlepšie. Za ich vytrvalosť, nasedenie a pracovitosť si to zaslúžia. Spoločnými silami sa nám darí vytvárať jedinečné miesto, ktoré im pomáha v ich raste a zároveň s nimi rastie aj firma,“ uviedol Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.

Získanie titulu Top Employer Slovensnko odráža dôraz, ktorý spoločnosť kladie na rozvoj stratégie získavania nových kolegov a ich začleňovanie do firemnej kultúry, na podporu rozvoja talentov a na budovanie prostredia založenom na inklúzii a diverzite. Spoločnosť Philip Morris svojich zamestnancov podporuje aj množstvom ďalších iniciatív a nástrojov, akými sú online workshopy, diskusné fóra alebo psychologická poradňa, ktorá zamestnancom pomáha s vyvážením súkromného a pracovného života pri práci z domu.

„V roku 2022 všetci naši kolegovia preukázali obrovskú ľudskosť v našej reakcii na prebiehajúci bezprecedentný konflikt na Ukrajine. Podporujeme sa, spolupracujeme a vzájomne si neustále pomáhame. Odrazom vzájomného dialógu, spokojnosti a hrdosti našich zamestnancov na to, čo robíme, je zvyšujúca sa smiera spokojnosti (eNPS) v pravidelných interných prieskumoch. Hrdosť našich zamestnancov sme ukázali aj v tohtoročnej zamestnaneckej kampani „Práca, ktorá mi rozumie“. Uvedomili sme si totiž, že najlepšími ambasádormi značky sú zamestnanci, a preto sme sa rozhodli vo vizuáloch našej kampane neosloviť modelky či modelov, ale reálnych zamestnancov Philip Morris. Ich skutočné tváre, záujmy a spätné väzby reálne odzrkadlili nielen samotných zamestnancov, ale aj autentickosť, hodnoty a nastavenie našej spoločnosti,“ uviedla Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka pre ľudské zdroje Philip Morris Slovensko.

Celosvetovo bolo v rámci ocenenia Top Employer hodnotených 2052 spoločností. „Spoločnosť Philip Morris Slovensko dosiahla vo viacerých podkategóriách skóre 96% čo je nad celosvetovým priemerom všetkých spoločností a za čo sme veľmi vďační všetkým našim zamestnancom.,“ dodáva Lukáčová.

Spoločnosť Philip Morris ako prvá firma na Slovensku získala prestížnu tiež certifikáciu platovej rovnosti EQUAL-SALARY, ktorá kladie dôraz na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Certifikáciu udeľuje švajčiarska Nadácia EQUAL-SALARY v spolupráci so Ženevskou univerzitou a poradenskou spoločnosťou PwC ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.