22. 03. 2021 Up Déjeuner

Spoločnosť Up Slovensko dlhodobo podporuje OZ Vagus

September 2019

Podpora pre OZ Vagus a ich projekt Domec v roku 2019.

Odovzdávanie sa uskutočnilo v sídle francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J.E. pána Christophera Léonziho, za účasti zástupcu skupiny Up a Nadácie Up zónového riaditeľa Betranda Légera a generálneho riaditeľa Up Slovensko Igora Janoka. Šek prevzala výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.

September 2020

Domec – denné centrum pre ľudí bez domova sa pripravuje na zimnú sezónu 2020/ 2021.

Dobrovoľníci z Up Slovensko vyhrnuli rukávy svojich „maliarskych oblekov“ a vymaľovali vstupnú chodbu a jedáleň denného centra.

Čisté priestory pomôžu koordinátorom prevádzky Domca zaistiť lepšiu hygienu a pripraviť jedáleň na výdaj jedál v zimnom období, ktoré je pre ľudí bez domova veľmi kritickým.

 

 

Február 2021

V roku 2020 podporilo Up Slovensko s.r.o. OZ Vagus čiastkou 10 tisíc eur.  Na podpore sa podieľalo spoločne s Nadáciou UpA podpora pokračuje aj  v roku 2021.

Pandemická situácia neumožnila osobné stretnutie. Odovzdávanie šeku bolo odkladané od jesene 2020. Nakoniec Up Slovensko zrealizovalo prvé online odovzdávanie symbolického šeku.

 

Február 2021

Up Slovensko podporilo ľudí bez domova v dennom centre Domec zimnou zbierkou šatstva.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.