03. 01. 2023 Plzeňský Prazdroj Slovensko

Správa o udržateľnosti z dielne Prazdroja získala prestížne ocenenie

Plzeňský Prazdroj Slovensko mapuje na dobrovoľnej báze svoje aktivity na poli udržateľnosti už 16 rokov. Uplynulý rok ku každoročnej Správe o udržateľnom prístupe firma pristúpila novým spôsobom. Okrem inovatívneho grafického stvárnenia vytvorila správu tak, aby čo najlepšie zodpovedala pravidlám nefinančného reportingu, ktoré pripravuje Európska komisia. Za integrovanú Správu pre český a slovenský trh Prazdroj v Česku získal prestížne ocenenie TOP Odpovědná firma 2022.

Svoj dopad na životné prostredie Prazdroj znižuje aktívne a dlhodobo. Medzi jeho najvýznamnejšie minuloročné úspechy v oblasti udržateľnosti na Slovensku patrí modernizácia sladovne v Pivovare Šariš či zníženie objemu vyprodukovaných odpadov o 6 percent. Firma sa ďalej zamerala na ďalšie kroky smerom k maximálnej cirkularite obalov, ako je definitívne ukončenie stáčania piva do pivných PET fliaš či zvýšenie podielu vratných obalov, so zameraním na sklenené fľaše, ktorých obľuba na Slovensku neustále narastá. Intenzívne sa tiež zaoberala prípravami na nový zálohový systém, či už v rámci nastavovania interných procesov, alebo cez Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, ktoré je jedným zo zakladateľov Správcu zálohového systému.

Podrobný prehľad a zhodnotenie ESG aktivít za rok 2021 zverejnil Prazdroj vo svojej Správe o udržateľnosti, ktorú z vlastnej iniciatívy vydáva už 16 rokov. Tohtoročná Správa, ktorá sumarizuje dáta za český aj slovenský trh, bola vytvorená tak, aby čo najlepšie zodpovedala pravidlám nefinančného reportingu. Tie pre európske firmy pripravuje Európska komisia. „Udržateľnosť je pre nás strategickou prioritou. Stanovili sme si konkrétne ciele, ktoré meriame a vyhodnocujeme, nech už ide o uhlíkovú neutralitu, znižovanie spotreby vody, starostlivosť o suroviny aj našich dodávateľov, opätovné využívanie obalov, nealkoholické portfólio alebo podpora diverzity. Tento prístup sa snažíme rozvíjať aj v spolupráci s našimi partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi a detaily našich aktivít sme transparentne zaznamenali do našej Správy o udržateľnosti,“ vysvetľuje Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja.

Správa je zároveň vytvorená v modernej, graficky pútavej podobe. Jednotlivé kapitoly Správy sú uvedené kolážami a grafikami motýľov, ktoré sú symbolom zdravej krajiny a jej krehkosti. „Inšpirovali sme sa efektom mávnutia motýlích krídiel, ktorý je symbolom toho, že aj jemný pohyb krídiel môže vyvolať veľkú reakciu, teda že aj malá pozitívna zmena môže mať veľký dopad. A my v Prazdroji si uvedomujeme, že to čo robíme, neovplyvňuje len nás, ale aj naše okolie,“ hovorí Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja. Okrem toho, Prazdroj prvýkrát reportuje v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou GRI a Správa je externe verifikovaná spoločnosťou Mazars.

Za minuloročnú Správu o udržateľnosti získal včera Plzeňský Prazdroj v Česku prestížne ocenenie TOP Odpovědná firma 2022, ktoré udeľuje Aliancia Byznys pro společnost. Zároveň Prazdroj obdržal vôbec najvyššiu cenu v rámci celej súťaže a stal sa Trendsetterom medzi veľkými firmami. Získal ju za to, ako dlhodobo udáva smer v oblasti zodpovedného firemného správania a tiež za nové inšpiratívne podnety v oblasti udržateľnosti. „Veľmi si vážime, že nás odborná porota Aliancie Byznys pro společnost ocenila. Je to pozitívna motivácia pre našu firmu aj všetkých našich zamestnancov, ktorí pomáhajú napĺňať našu udržateľnú víziu,“ uzatvára Dragoș Constantinescu. Na Slovensku v oblasti udržateľnosti Prazdroj tento rok už získal cenu od Potravinárskej komory Slovenska, za svoj prístup k cirkularite obalov.

 

SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI ZA ROK 2021 JE K DISPOZÍCII ONLINE TU.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.