26. 09. 2019

Swiss Re: Buď pánom svojho času

Tohtoročný víťaz ocenenia Via Bona Slovakia v kategórii Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí predstaví svoj koncept absolútnej flexibility práce. Už 12. novembra v Starej Tržnici.

Slobodu a flexibilitu sme začali vnímať ako niečo, čo dávame zamestnancom v našom vlastnom záujme. Nie ako benefit,“ hovorí Nima Motazed, šéf bratislavskej pobočky Swiss Re, jednej z najväčších zaisťovní sveta. V Swiss Re sú presvedčení, že flexibilita prináša kreativitu a výkon, tieto princípy si vzájomne neodporujú. „V Swiss Re sa snažíme myslieť dopredu. Postupne vznikajú nové pozície, ktoré vyžadujú vyššiu kvalifikáciu a komplexnejšie zručnosti. Mnohé z pracovných pozícií, ktoré sme u nás v poslednej dobe otvorili, vyžadujú presne takýto profil zamestnancov. A takíto ľudia potrebujú flexibilné pracovné prostredie. Flexibilita sa u nás prejavuje napríklad aj tým, že sa nám podarilo odstrániť administratívne bariéry, akými boli fixný pracovný čas či pridelené sedenie na pracovisku. Každý zamestnanec sa môže každý deň rozhodnúť, kde chce v daný deň sedieť,“ pokračuje Motazed.

Čo sa týka pracovného času, takmer každý zamestnanec si sám určuje to, kedy, kde a ako bude v daný deň pracovať. Zamestnanci musia naplniť zákonom stanovený mesačný fond pracovného času a plniť pracovné ciele. Samozrejme, vždy je potrebná dohoda s nadriadeným. Riadia sa základným princípom. Je ním zameranie na výsledok a nie diktovanie zamestnancom, ako sa k nemu majú dopracovať. Tento jedinečný koncept nazvaný „Own the Way You Work“ alebo „Buď pánom svojho času“ bol predstavený pred piatimi rokmi a funguje naozaj výborne.

Spoločnosť v tomto roku získala ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Čomu za to vďačí?

Túto cenu si špeciálne vážime. Do veľkej miery za ocenenie vďačíme práve vyššie spomínanému konceptu, ktorý umožňuje rodičom nastaviť si svoj pracovný deň podľa detí a odviesť ich zo školy alebo škôlky, kedy potrebujú, prípadne ostať poobede doma a pracovať neskôr podvečer. Určite zavážila aj škôlka v našej budove či dôraz na rovnosť príležitostí. Väčší podiel žien vo firme sa prirodzene premieta aj v ich zastúpení na manažérskych pozíciách. Samozrejme bez kvót. Veľa investujeme do podpory diverzity a sme jedným z prvých signatárov Charty diverzity na Slovensku,“ uzatvára Nima Motazed.

Zaregistrujte sa so zľavou!

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.